Начало / Крими / Преизбраха съдия Александър Григоров за административен ръководител на Окръжен съд – Плевен

Преизбраха съдия Александър Григоров за административен ръководител на Окръжен съд – Плевен

Висшият съдебен съвет избра с 19 гласа „за” съдия Александър Людмилов Григоров (на снимката вляво)  за втори мандат като административен ръководител – председател на Окръжен съд – гр. Плевен. Другият кандидат – Силвия Цветкова Кръстева, получи един глас „за“. Един член на Съвета се въздържа в гласуването, информират от пресцентъра на ВСС.

Съдия Григоров има над 23 години юридически стаж като младши съдия и съдия в органите на съдебната власт. В периода 2010 г. – 2015 г. той е административен ръководител – председател на Окръжен съд – гр. Плевен, а към момента е изпълняващ функциите административен ръководител.

Александър Григоров

В Концепцията си кандидатът определя като своя основна цел да продължи утвърждаването на съда като независима институция, част от съдебната система, която гарантира върховенството на закона. Според него за постигането й той ще продължи утвърдените в Окръжен съд – гр. Плевен принципи на работа. Предвижда се усъвършенстване и рационално управление на съда за постигане на ефикасност, бързина и прозрачност на правораздавателния процес, като се идентифицират проблемите и причините за забавяне на делата и се приложат съществуващите добри практики. Амбицията на съдия Григоров е да уеднакви работата в съдебния район, като създадените от Окръжен съд – гр. Плевен, или от Районен съд добри практики, се въведат в останалите съдилища в съдебния район. Той представи своето виждане за отводите на съдии от дела, както и за приложението на чужди практики в правораздавателната дейност.

Съдия Григоров бе подкрепен от членовете на Съвета Даниела Костова, Незабравка Стоева, Милка Итова и Галя Георгиева. Те обърнаха внимание на отличната му професионална подготовка и административен опит, на представения в Концепцията обективен анализ за състоянието на съдилищата в съдебния район, както и на направеното от него за преодоляване на проблеми, заварени в първия му мандат.

Прочетете също:

До 1 декември се плащат авансовите вноски за 2021 година

На 1 декември изтича срокът за плащане на месечната авансова вноска за декември и авансовата ...