Акценти
Начало / Култура / Читалищен проблем стигна до прокуратурата

Читалищен проблем стигна до прокуратурата

Отдавна тлеещ конфликт между председателя и секретаря на читалище „Просвета 1923” в село Ясен тези дни избухна така силно, че ще се търси решение чрез съда. Председателят Цветлина Тодорова обвини секретарят Юлия Пенева в превишаване на правата, във вземане на еднолични решения без да уведомява читалищното настоятелство и председателя. И най-сериозното обвинение – фалшифициране на подпис и сключване на трудови договори от името на председателя на читалището. Заради всичко това Цветлина Тодорова събира настоятелството и на 21 март уволнява дисциплинарно Пенева и подава сигнал в Окръжна прокуратура в Плевен.

На 31 март, обаче в Ясен се провежда извънредно отчетно-изборно събрание на читалището, на което е сменено цялото читалищно ръководство и новоизбраното възстановява Юлия Пенева за секретар. Но Цветлина Тодорова оспорва в съда законността на проведеното събрание и е подала жалба за обявяване избора за невалиден.

Всичко това беше съобщено на пресконференция, в която участва председателят на читалище „Просвета 1923” Цветлина Тодорова и Чавдар Луканов, областен председател на Съюза на народните читалища.

Началото на историята е през март 2010 г., когато Цветлина Тодорова е избрана за председател на читалище „Просвета” и е попълнен новият състав на настоятелството.

Цветлина Тодорова: Юлия Пенева преиначи закона и превиши правата си

В новоизбраното през 2010 г. читалищно настоятелство, по нейно настояване, влиза и секретарят Юлия Пенева. По-късно Тодорова се консултирала със Закона за народните читалища и вижда, че настоятелството назначава секретаря и определя длъжностната му характеристика . „Един вид се получи, че секретарят сам назначава себе си. Както и да е – Пенева остана член на настоятелството”, разказа Тодорова. Но по думите й, няколко пъти се наложило да уведомява проверителната комисията за притесненията си, че секретарят сключва и прекратява трудови договори без да има право да го прави. ”До ден днешен Юлия Пенева продължава да твърди, че според чл. 17 –а на Закона за народните читалища има право да  представлява читалището заедно и поотделно с председателя. Според юридическите справки, които съм направила, това абсолютно не е вярно и председателят е единственият, който има право да сключва и прекратява трудови договори, след изрично решение на настоятелството. Такива решения няма и Пенева еднолично е действала, дори и без мое знание. Обръщала съм й внимание, но тя винаги се позоваваше на този член 17 и ми отнемаше правомощията”, обясни председателят на читалището и допълни, че Юлия Пенева няма подписано пълномощно да представлява председателя на читалището, единствено  има подписан спесимен да оперира с банковата сметка.

Преди годишното отчетно събрание, което трябва да се проведе до 30 март, по закон минава проверителна комисия. „В следствие от проверката на проверителната комисия настоятерството се събра, но Юлия отказа да присъства, и с другия член на настоятелството решихме да я уволним дисциплинарно. В констативен протокол сме описали мотивите си.

И на 21 март съм я уволнила дисциплинарно.  Отделно съм подала сигнал до прокуратурата и е образувана преписка в Икономическа полиция. Нарушенията,  които съм посочила, са, че в отчетите за 2010 г. и 2011 г. на няколко места Юлия Пенева е фалшифицирала подписа ми, сключвала е и прекратявала трудови договори от името – забележете – на работодателя, няма и нито един финансов документ за разход на читалището, който тя да е съгласувала с мен. Тя смята, че може да си прави това и не било нарушение”.

На 31 март е проведено извънредно  отчетно-изборно събрание, което, според Тодорова, е свикано и проведено при драстични нарушения на разпоредбите на Закона на народните читалища. „Освен това по време на събранието 82 лица, които са платили редовно членския си внос, не бяха допуснати до гласуване, тъй като Юлия Пенева представи списък с 50 членове, които са записани в читалищната книга и само те гласуваха. Тази книга обаче, освен че не е документ за удостоверяване на членство, една седмица преди събранието беше недостъпна, тъй като читалището беше запечатано”, обърна внимание Тодорова и допълни, че в нарушение на член от Закона за народните читалища е  била лишена от правото да председателства събранието.

Във връзка с опорочения ред на свикване на събранието и провеждането му извън всякакви правила са опорочени всички последващи негови решения. Затова Цветлина Тодорова е подала жалба в съдада да се обяви избора на нов председател и читалищно настоятелство за невалиден, тъй като не са били допуснати всички членове до залата, а на част от присъстващите е отнето правото на глас.

Чавдар Луканов: Това е първият случай в Плевенска област заради читалище да е сезирана прокуратурата

„Не приемам по такъв начин читалищата да влизат в медиите – с разправии и караници. Но факт е, че това е първият случай в Плевенска област, когато е сезирана прокуратурата и тече проверка на Икономическа полиция  отностно такива фрапантни нарушения в читалище, като подправка на документи и фалшифициране на подпис. Но до доказване на вината ще считаме, че Юлия Пенева не е виновна. Но заради  съмненията към нея, тя е уволнена дисциплинарно. Аз не съм адвокат нито на г-жа Тодорова, нита на г-жа Пенева. Това са техни вътрешни неща, но те рефлектират върху нашата читалищна общност и върху нашата дейност ”, изрази мнението си по проблема Чавдар Луканов, областен председател на Съюза на народните читалища.

Той върна разговора към заседанието на Комисията за разпределение на държавната субсидия за читалищата. „Ние заседаваме на 6 март за една бройка, която е отпусната от Министерството на културата за читалището в Ясен. Тази бройка е издействана по предложение на РЕКИЦ – Плевен. Ние заседаваме на 6-ти, започват дебати за тази бройка и г-жа Антоанета Мачева, скача и започва да защитава запазването на бройката за Ясен, защото тя е отпусната за него и то я заслужава. Излиза обаче нещо много интересно – от 1 март 2012г. синът на Антоанета Мачева е назначен на щат в читалището в Ясен. И то на въпросната бройка, която не е ясно дали комисията ще одобри все пак. И вижте каква наглост – отиваш на събранието в читалището в Ясен, поканена от г-жа Пенева, която е назначила твоя син и се обявяваш за съветник в Министерството на културата. Представете си каква супер наглост е това! И тя щяла да следи за нормалното протичане на събранието. Когато тя не реагира, че 80 човека се гонят и не се разрешава да гласуват, когато се сипят обиди и дюдюкания – тя си мълчи. Представителката на министерството, която въобще не е сезирала министерството, проверил съм това”, обяви Луканов.

Самият той също бил поканен да участва, но решил, че ще е по-добре, ако не присъства, за да не внася напрежение. „Но сега, ако има ново събрание, с радост ще отида, защото не могат да се вършат такива своеволия и ние да ги търпим. Обещавам, че ще има представители от полицията, от Общината и това събрание ще протече както трябва”, заяви той.

Освен това Чавдар Луканов обяви, че  ще сезира  Министерството на културата за този случай , както ще повдигне въпроса за РЕКИЦ в Плевен – как работи, къде работи и кой работи в него.

Заради сериозните обвинения, потърсихме позицията и на другата страна. Според новоизбрания председател на читалището Стефан Стефанов проблемът е можело да бъде решен с разумен диалог. „Вместо това Цветлина Тодорова еднолично е решила да даде Юлия Пенева на Икономическа полиция, което на практика е превишаване на правата. Тъй като според закона висшият орган е Общото събрание. Ролята на проверителната комисия е да провери има ли някакви нарушения в дейноста на читалището. Ако такива нарушения се установят, се прави Общо събрание  и тези нарушения се съобщават. Общото събрание е органът, който решава каво да се прави, а Тодорова не е изчакала това решение” , подчерта Стефанов.

Ето и отговорите на Юлия Пенева на обвиненията срещу нея.

Юлия Пенева: За две години Тодорова не проведе нито едно заседание на настоятелството, не подписа нито един документ

–  Спазихте ли закона при свикване на извънредното общо събрание?

–    Според устава на читалището членовете могат да предизвикат извънредно общо събрание, което и направихме, с подписите на 1/3 от действителните членове на читалището. Те подписаха отворено писмо, което е във входящата поща на читалището, че искат да се проведе извънредно общо събрание за разясняване на конфликта в изпълнителните органи. Така че събранието е свикано абсолютно законно – от 50 действителни членове, 20 са подписали писмото. На базата на това писмо изработихме покана с дневния ред, място на провеждане на събранието и начален час и поканите са получени срещу подпис,  каквито са изискванията на устава и на Закона за народното читалище.Така че законността на събранието изобщо не може да бъде атакувана.

–   Защо читалищни членове не са били допуснати до гласуване и са останали извън залата?

–   Защото, когато проверителната комисия поиска да провери документацията на читалището и аз им показах книгата за членове, се видя, че в нея има подписи на петдесет членове, които са платили ченския си внос. Един от членовете на проверителната комисия, в отсъствието на другите двама, собственоръчно написа в книгата, че вписаната дотук членска маса е платила членския си внос и може да гласува на предсоящото събрание. И се подписа – Генади Минков, член на проверителната комисия.Другите двама не присъстваха, защото разбраха, че ще става скандал.

–  Тази книга от колко време се води в читаището?

–   От 1976 г. и в нея се записват членовете на читалището. Като в устава е казано, че членове на читалището, които имат право на глас, са законни да гласуват, когато са уведомени една седмица преди събранието. Срокът за установяване на членската маса също е една седмица преди събранието.

–  Защо на спорната щатна бройка е назначен синът на Антоанета Мачева от РЕКИЦ – Плевен?

–  Тази щатна бройка поискахме да ни бъде отпусната от Министерството на културата за нуждите на арт центъра. В него децата се занимават с изкуство , а от тази година въведохме и спорт. Той е младо момче и смятаме, че ще може да поеме спортните занимания. Истината е, че той се подписа, но всички, които работят с децата в артцентъра ще си разделят тези пари. Но решението е еднолично мое, защото председателят на читалището на 30 октомври миналата година си хвърли оставката  и оттогава не е стъпвала в читалището.  Тя е председател от 2010 г. Това са две години, през които  нито веднъж не е дошла в читалището  да проведе заседание на настоятелството, на което да разискваме дейността на читалището, щата му. За този период няма вписан нито един протокол в протоколната книга. Нито един за целия период на нейното управление.

–   Обвиняват ви, че сте подписвали договори от името на Цветлина Тодорова?

–   Да, наистина, това е нарушение на устава. Но тези хора, които назначихме в началото на 2011 г. ,сме ги избрали чрез интервю. Местата бяха две, а кондидатите трима. На интервюто  присъства председателят на читалището Тодорова , третият член на настоятелството и Генади Динков от проверителната комисия. И когато избрахме двамата, тя ме попита дали аз или тя ще подпише договорите им. Тя се пазеше да подпише какъвто и да е документ и за тези две години няма нито един документ подписан от нея.

–  Твърдят, че тези 82 души, които останали отвън си били платили членския внос, но вие не сте ги допуснали?

–  Една седмица преди събранието, когато видяхме, че не можем да постигнем диалог и дейността на читалището беше блокирана, отидохме при кмета на Ясен и  поискахме читалището да бъде запечатано. Квитанционната книга с редовно платилите членския си внос и книгата с редовно вписаните членове беше запечатана в читалището . В същото време те са си взели друга квитанционна книга  и са започнали да събират членски внос. Тя обаче не е редовно заведена в читалището. Което означава неправомерно събиране на членски внос. Тези пари до момента не са отчетени в читалището, а хората не са вписани в книгата.

От тук нататък развитието на проблема в читалището в Ясен зависи от решенията на прокуратурата. А до излизане на регистрацията в съда на новоизбраното ръководство, легитимно избраният председател продължава да е Цветлина Тодорова.

Прочетете също:

Две деца от арт школа „Колорит“ с медали от Националния конкурс „Детство мое – реално и вълшебно“

На две деца от арт школа „Колорит“ е присъдена Трета награда и Бронзов медал от ...