Акценти
Начало / Образование / Училището в Гиген завърши съвместен проект с Дружество „Знание“-Плевен и Община Гулянци

Училището в Гиген завърши съвместен проект с Дружество „Знание“-Плевен и Община Гулянци

СУ „Асен Златаров“ – Гиген в партньорство с Община Гулянци и Дружество „Знание“ – Плевен завърши работата по проект „Да сбъднем мечтите си!“, който е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Размерът на безвъзмездната финансова подкрепа е на стойност е близо  241 740 лв., от които 205478 лв. от Европейския социален фонд и 36 260 лв. национално финансиране. Периодът на изпълнение на дейностите по проекта е от август 2016 г. до декември 2018 г.

Фокусът на проект „Да сбъднем мечтите си!“ е изграждането на учениците като пълноценни граждани. В него са участвали 168 ученици от I до IX клас от училището и 25 родители. Чрез проектни дейности е създадена благоприятна образователна среда за задържане, пълноценна социализация и интеграция на учениците. Създаден е клуб „Знания за промяна” със секции: „Млад литератор”; „Граждани на света”; „Кибертормоз”; „Аз обичам природата”; „Опознай родния край”; „Спортни и занимателни игри срещу агресията” и клуб „Традиции и изкуства” с ателиета: „Изобразително и приложно изкуство”; „Знания за минало и настояще”. Функционира „Училище за родители”. Проведени са съвместни познавателни дейности с ученици от различни етноси: 6 еднодневни и 1 двудневна екскурзии до исторически места и природни забележителности, 2 „сини” и 6 „зелени” училище през двете летни ваканции. Реализиран е училищен празник „Заедно можем повече” и кръгла маса.

„В резултат на всички тези дейности участниците в проекта развиха уменията си за екипна работа, подобриха взаимоотношенията и формираха дух на толерантност и уважение към различните.” – сподели директора на училището Николина Маркова и подчерта значението на постигнатите резултати: „На заключителната проява – празника „Заедно можем повече”, който се състоя на 7 декември, децата демонстрираха развити творчески способности, обогатена езикова култура и мотивация за учене и усвояване на нови знания… Преодолени са негативните обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.”

С това не се изчерпва положителният ефект от проекта. Постигната е 80% посещаемост на занятията, отчитат още от училището. Повишен е средният успех на учениците от IV и VII клас на външно оценяване и успеваемостта по учебните дисциплини „Човек и общество”, „Биология и здравно образование“ и „Български език и литература“. Обменен е опит с родители от СУ „Асен Златаров“ с. Минерални бани, Хасково. Повишена е информираността на родителите за ползите от образователната интеграция и приемането на различното. Осмислено е свободното време на учениците. Демонстирана е нагласа и желание за участие в училищния живот от ученици и родители. Внесени са предложения за актуализиране на Плана на Община Гулянци за 2019 година за изпълнение на Областната стратегия за интеграция на ромите.

Прочетете също:

За 50-ти път в Плевен ще се проведе  лекоатлетическата щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“

Юбилейното 50-о издание на лекоатлетическа щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“ ще се проведе ...