Акценти
Начало / Образование / „Учебна работилница Европа” участва в пореден проект на тема опасностите в интернет

„Учебна работилница Европа” участва в пореден проект на тема опасностите в интернет

В три успешни международни проекта с тема интернет опасностите е участвало досега плевенското сдружение „Учебна работилница Европа”. Това са проектите „Кибертормоз – внимавай! („CybMobb“) – образователен проект за обучение на преподаватели, „Да поговорим за порното“ – разяснения относно порнографското съдържание в Интернет и секстинг в ежедневието на семейството – „IpuS“ и “Интернет – пространство (не)свободно от закона, обучение и учене чрез мобилно приложение за защита на данните с цел подобряване на медийната компетентност в сферата на обучението на възрастни, младежи и ученици (DAPPS)”. Доказателство за ефективността на проектите са създадените по тях платформи: http://cyberhelp.eu/bg,

http://ipus4family.eu/bg и http://datapp.eu/datapp/index.php/bg, които на няколко езика предлагат богат материал за ползване от учители и педагози, родители и деца, социални работници – информация, видеоклипове, библиотека, интерактивни игри.

Естествено продължение на дейността в посока кибер тормоз и кибер опасности на международния консорциум, който включва и плевенската НПО, е новият проект „Компетентност по въпросите на порнографията в ежедневната социална работа “ (PODIGIKOM). Той се финансира по програма Еразъм +, Стратегическите партньорства за младежта и е със срок 1 юни 207 г. – 31 май 2019 г. Координатор е фондация „Медийна и онлайн зависимост” от Люнебург, Германия. Партньори са 7 организации от 6 държави: Marktplatz GmbH, Германия; сдружение „Учебна работилница Европа”, Плевен, България; Германо-румънска фондация, Тимишоара, Румъния; Австрийско общество за детска философия, Грац, Австрия; Sambucosforum, Белгия; Правото в Европа, Германия и EDUCOMMART, Гърция.

Днес порнографията е съставна част от живота на младежите. Проучванията показват, че младежите често без проблем получават достъп и до нелегални порнографски материали, въпреки съществуващите правни разпоредби, и почти половината от всички анкетирани подрастващи не просто попадат на тях, а ги използват редовно. Освен това нараства и делът на нежеланите контакти с порнографията . Ако децата например въведат безобидната дума „гаден“ в Google, се показват порнографски материали. По-широкообхватни европейски проучвания и мета-анализи стигат до заключение, че в цяла Европа сблъсъкът с интернет-порнографията се числи към най-големите онлайн рискове.

Няма съмнение, разнообразните възможности и лесният достъп до порнографски материали крият рискове и объркват подрастващите при тяхната сексуална социализация. Затова и Европа вече реагира и изготви предпазни филтри, както и класифициращи инструменти за подбор на подходящи за потребителя информации, както показва проектът „You rate it“ (Вие оценявате) . Според участниците в проект PODIGIKOM необходимо e транснационално обучение чрез професионален обмен на опит, за да може да се осигурят специализирани възможности за действие.

При тази тема трябва да се отчете характерната особеност, че комуникацията с родителите и съответното развитие на умения за справянето с това по правило не се осъществяват, темата се превръща в табу. Затова напътстването и подкрепата при конкретни проблеми и случаи на обърканост обикновено не може да се осъществи в родния дом. Следователно са необходими професионалисти, които са извън семейния контекст, за да се придобият знания в сферата на порнографията и да се намерят лица за контакт.

Социалните работници са целевата група при този проект, тъй като те действат в областта на обществената работа с младите хора и превенцията във връзка с тези актуални въпроси и проблемни ситуации и могат да запълнят тази празнина. Същевременно има много голяма нужда от повишаване на образованието и обучение, както по отношение на текущи разработки и нормативни актове по въпросите за порнографията в Европа, така и по отношение на съответното индивидуално професионално самоосъзнаване на младежите.

Привличайки политиката и обществото, консорциумът си поставя дългосрочна образователна задача с двойна стратегия: даване на инструментално-квалификационни умения лично и институционално, а от друга страна – активно-отражателното анализиране.

При реализирането на проекта се очаква създаване на интерактивна интернет- платформа на поне 6 езика със следното съдържание: Образователни модули за насърчаване на познанията за порнографията с интерактивни материали и упражнения по въпросите за порнографията; Професионална интервенция /знания и ценности; Система от ценности и стандарти като указания за примери за самостоятелни действия; Правно изясняване / правна рамка; Ръководство за философстване с деца и младежи.

С изпълнението на тези значими образователни задачи ние следваме призива на Европейския парламент: „Изчерпвайки всички възможности за защита на децата в света на цифровите технологии, да се обединим за систематично обучаване на всички работещи в сферата на младежта специалисти“, казват в заключение партньорите по проект PODIGIKOM.

Прочетете също:

Платеното паркиране чрез мобилно приложение се регламентира с промени в общинска наредба

Предложение за изменения и допълнения на общинската Наредба №3 за обществения ред при използване на ...