Акценти
Начало / Общество / С предварителен дневен ред от 24 точки заседава местният парламент през април

С предварителен дневен ред от 24 точки заседава местният парламент през април

По предварителен дневен ред от 24 точки ще заседава Общински съвет – Плевен ден преди Великденските празници. Сред тях са предложение относно приемане годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на Община Плевен /2014-2020 г./ през 2015г., предложение относно изпълнение през 2015 г. на мероприятията от Програмата за управление на околната среда 2009-2015 г. и предложение относно приемане на отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма през 2015 година в Община Плевен.

Съветниците ще решават и по предложение относно избор на представител на Община Плевен в Общото събрание на акционерите на „Мизия 2000”АД. Друг акцент в заседанието ще е точката относно приемане на годишни отчети и баланси за 2015 г. на търговските дружества с общинско участие, определяне размер на дивидента, дължим на община Плевен от търговските дружества за 2015 г. и избор на експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов отчет на дружествата за 2016 година.

Старейшините ще трябва да гласуват и за кандидатстването на Община Плевен с Проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Като предпоследна точка в дневния ред е записано предложение относно отчитане средствата за командировъчни разходи на кмета на Община Плевен за периода 01.01.2016 г. – 31.03.2016 г.. Последното предложение за заседанието е питане от граждани.

В дните преди сесията на Общински съвет – Плевен ще се проведат и заседанията на Постоянните комисии към местния парламент.

Постоянните комисии към ОбС – Плевен заседават в три дни – на 21, 22 и 25 април /четвъртък, петък и понеделник/. Проектите за дневен ред на заседанията на всяка комисия са публикувани в раздел „Календар на събитията“ на Общински съвет – Плевен.

Заседанието на Общински съвет – Плевен ще е на 27 април, сряда, от 09,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова”.

Прочетете също:

Какво е псориазис и как да успокоим ковните лезии, които причинява

Повечето от нас са свикнали да асоциират кожните заболявания с тийнейджърското акне, което са имали ...