Начало / Икономика / Съвместен проект за намаляване на риска от наводнения по Дунав реализират  страните по поречието на реката

Съвместен проект за намаляване на риска от наводнения по Дунав реализират  страните по поречието на реката

Десет държави от Дунавския речен басейн – Австрия, България, Хърватска, Чехия, Германия, Унгария, Словакия, Словения, Румъния и Сърбия, започнаха реализацията на съвместен проект „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни равнини по р. Дунав и притоците й” (DANUBE FLOODPLAIN).  поставя началото на 30 месеца  интензивно транснационално сътрудничество в басейна на река Дунав.

Официалната откриваща среща и първото събитие със заинтересованите страни по проекта се проведоха  на 27 и 28 септември 2018 г. в столицата на Румъния  Букурещ .

Проектът DANUBE FLOODPLAIN се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“.  Ще бъде осъществен в рамките на 30 месеца от 18 партньори и 4 асоциирани стратегически партньори от десетте държави.  Основната цел на проекта е подобряване на трансграничната координация при управление на водите, както и проучване на възможностите и разработване на обща методология за намаляване на риска от наводнения чрез използване на алтернативни неструктурни мерки за възстановяване на заливни зони, като едновременно с това се повишават и ползите за опазването на биоразнообразието.

Откриващата среща включваше участие само на партньорите по проекта, в това число представители на БДДР, които прегледаха отново и уточниха детайлите по проектните дейности и работната програма, като същевременно се обединиха около необходимите срочни действия през текущия и следващите шест месеца.

Беше организиран и Семинар за ангажиране на заинтересованите страни, на който беше представена ключова информация за осигуряване участието на заинтересованите страни по проектните дейности и за изготвянето на план за процеса на участие на заинтересованите страни.

Проектът DANUBE FLOODPLAIN стартира на 1 юни 2018 г. и  ще  приключи до 30 ноември 2020 г.   Общият бюджет на проекта е 3,67 млн. евро.

Прочетете също:

Два филма за Плевенската епопея ще бъдат излъчени по повод Трети март  

Два документални филма, посветени на Плевенската епопея, ще бъдат излъчени по повод Националния празник на ...