Акценти
Начало / Общество / Съветниците не одобриха искането за увеличаване на щатните бройки на Северняшкия ансамбъл и Общинския хор

Съветниците не одобриха искането за увеличаване на щатните бройки на Северняшкия ансамбъл и Общинския хор

Предложението за увеличаване на щатните бройки на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев”- Плевен и Общински хор „Гена Димитрова” не беше одобрено от Общински съвет – Плевен. Съмнения, че се разкрива място за конкретни хора изказаха някои от съветниците. Други не одобриха, че няма постоянен директор на Северняшкия ансамбъл и това може да доведе до искане за намаляване на бройките, например, когато бъде избран такъв.

Припомняме, че временно изпълняващият длъжността директор на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев” Мариан Туджаров бе депозирал в Община Плевен предложение за увеличение щата на ансамбъла с шест щатни бройки. Мотивите за увеличение на щата са професионални. До 2013 г. в Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев” работят 66 артисти и обслужващ персонал. В предложението е записано, че с решение на Общински съвет – Плевен по предложение на директора на ансамбъла Георги Хинов, считано от 01.07.2013 г. са съкратени 10 щатни бройки певици и музиканти. Намаляването броя на артистите от тези художествени звена се отразява негативно на работата на ансамбъла. Хоровото звено е в невъзможност да изпълнява хорови партитури дори със средна сложност. Липсват високи гласове /сопрани/, които в народната музика са носители на основната мелодия. В оркестъра липсват музиканти с основни музикални инструменти – гайда и тамбура, които са водещи в народните оркестри. Със сегашния си щат ансамбълът не може да изпълнява стандартни оркестрови партитури, танцови постановки, солови и хорови изпълнения. Стандартът в професионалните ансамбли за народни песни и танци е 76 артисти, като допустимият минимум е 68 артисти. В тази връзка предлага да се увеличи с 6 /шест/ щатни бройки състава на артистите – 2 артист-оркестранти и 4 певици.

Анелия Дечева – диригент на Общински хор „Гена Димитрова”, беше предложила от своя страна да се увеличи щатът на хора с една бройка. Щатът на ОХ „Гена Димитрова” към момента е 32 бройки – 30 певци, диригент и корепетитор. Увеличението с една щатна бройка е необходимо за равномерното разпределение на хоровите партии и предстоящите изпълнения на оперни заглавия, в които произведенията са за осем гласа.

След предложение за прекратяване на дебатите, които се проточиха, съветниците гласуваха с 20 гласа „за“, 9 „против“ и 7 „въздържал се“ за увеличаване бройките на Северняшкия ансамбъл. За предложението на Общинския хор 18 гласуваха „за“, 8 „против“ и 11 се въздържаха. Така и двете предложения бяха отхвърлени.

Прочетете също:

Община Плевен подписа с МРРБ споразумения за финансиране на три инфраструктурни проекта

Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов подписа с Министерството на регионалното развитие и благоустройството ...