Начало / Общество / Съветниците заседават в четвъртък по дневен ред от 34 точки

Съветниците заседават в четвъртък по дневен ред от 34 точки

Общински съвет – Плевен, се събира за заседание тази седмица по предварителен дневен ред от 34 точки. Сесията е на 29 октомври /четвъртък/ в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“ от 09.00 ч. Заседанието ще се проведе при спазване на всички разписани противоепидемични мерки и указания.

Първа точка в дневния ред е предложение за изменение на общинската Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Повод за предложените промени са изменения в Закона за автомобилните превози, които влизат в сила от 1.01.2021 г. Съгласно тях, публичният единен таксиметров регистър ще продължава да се води от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, но издаване на удостоверението, вписването на промени в данните, както и отписване ще се осъществява от кметовете на общини или оправомощени от тях лица, при предоставен съответен достъп.

Общинските съветници ще разгледат този месец и Общинския план за защита при бедствия. Обществените отношения, свързани с осигуряването на защитата на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото при бедствия, се уреждат от Закона за защита при бедствия, действащ понастоящем на територията на страната. Съгласно разпоредба в него защитата при бедствия се извършва съответно на национално, областно и общинско ниво.

Трета точка в предварителния дневен ред е създаване на Общински туристически информационен център. Предложението е той да бъде разположен в сградата в Градската градина, която се намира в непосредствена близост до Оркестрината. Местният парламент ще обсъжда и две предложения за кандидатстване на Общината с обекти по проекта „Красива България“ 2021г. Първото касае основен ремонт на електроинсталация и перален блок на детска ясла „Чайка”, второто – ремонт на зала „Волейбол“ в съществуваща сграда в града.

Предложението за промяна наименованието на Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици в Плевен е под номер 9 в дневния ред на предстоящата сесия. По искане на учебното заведение се предлага то да носи името на един от най-обичаните български писатели Димитър Димов. За обсъждане влизат също: Предложение за приемане на нов Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца; Предложение за разрешение за съществуване и дофинансиране на маломерни паралелки и предложение за отдаване под наем на чести от имоти публична общинска собственост в детски и учебни заведения. Ще бъдат разгледани още: Предложение за временно спиране на изпълнението на курсове от общинската транспортна схема; разрешително за водовземане от язовир „Горни Дъбник“ чрез съществуващ промишлен водопровод; отдаване под наем на части от имоти – общинска собственост, представляващи терени за поставяне на павилиони за разпространение на печатни издания; Предложения за учредяване право на строеж; и др. Последна точка в дневния ред е питане от общинския съветник Албена Симеонова.

Всички материали, включени в предварителния дневен ред на заседанието на 29 октомври, са публикувани на интернет страницата на ОбС – Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет / Материали за заседание на Общински съвет – Плевен на 29.10.2020г. – ОбС – Плевен https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-26102020-g. Заседанието на Общинския съвет ще се излъчва на живо на интернет страницата на институцията – https://obs.pleven.bg/.

 

Прочетете също:

Община Плевен проверява сигнал за неприятна миризма в жк „Сторгозия“

Служителите на отдел „Екология“ при Община Плевен извършват проверка по сигнал за неприятна миризма, подаден ...