Начало / Образование / Студенти от СУ ”Климент Охридски”  проведоха практика в Община Червен бряг

Студенти от СУ ”Климент Охридски”  проведоха практика в Община Червен бряг

Студенти, специалност „Регионално развитие и политика“ от Геолого-географски факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, с ръководител гл. ас. д-р Методи Иванов бяха гости на    Община Червен бряг. Посещението е част от задължителната им практика по „Местно и регионално развитие“. Общинският съветник Петко Петков предостави информация на студентите за изпълняваните  в момента проекти на територията на общината. Като добра практика пред студентите бяха представени от г-жа Диана Димитрова реализираните от Общината проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общинска сграда „Социална служба“ на територията на Червен бряг” и  проект „Създаване на партньорска мрежа между Община Червен бряг и Пожарна и спасителна служба към Министерство на вътрешните работи на Чехия за трансфер на иновативни социални практики и възможности за обучение и включване на младите хора в превантивни дейности при рискови ситуации с цел публична и/или корпоративна ангажираност“.

В детайли бяха презентирани постигнатите  резултати  от дейностите на втория проект, чието изпълнение е резултат от специфичното географско положение и природните особености на Община Червен бряг, чиято територия е поставена пред реалния риск от настъпването на наводнения. В края на срещата се проведе дискусия между г-н Петков и студентите, на която се изведоха приоритети за развитието на Община Червен бряг през следващия програмен период. Петко Петков обобщи, че  е необходима още по-силна местна икономика и допълнителни усилия в социалната сфера, за да могат младите хора да остават в общината, а възрастните да живеят достойно старините си. След срещата, с помощта на г-н Петко Петков, студентите проведоха проучване сред жителите на гр. Червен бряг, свързано с местното икономическо и социално

 

Прочетете също:

Засилен интерес към обученията на Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“

При засилен интерес преминаха организираните от Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия – Долни ...