Акценти
Начало / Икономика / Стартира отново проектът „Аз мога повече”

Стартира отново проектът „Аз мога повече”

Проектът „Аз мога повече” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, който беше спрян за известно време, стартира отново и всички 470 лица, които са подали заявления за включване, получават шанс  да започнат избраното от тях обучение за  придобиване на професионална квалификация или обучения по чужд език или дигитална компетентност.

От Бюрото по труда в Плевен вече изпращат уведомления на тези лица, че могат да получат ваучерите си и да изберат обучаващата организация, съобщи директорът на Бюрото по труда Недко Лачев.

С новия старт на програмата се удължава крайният й срок и валидността на ваучерите до 31 декември 2012 г. Самото обучение трябва да приключи до 31 юли 2013 г.

Досега по схемата „Аз мога”, която стартира през 2010 г. в областта обучение са завършили общо 1 280 заети лица по трудов договор или самонаети. Като през първата година близо половината от заявленията са били за включване в курсове за професионална квалификация, а през следващите години превес имат завленията за езикови курсове, отчитат от Бюрото по труда.

Недко Лачев припомни, че от началото на месец май е стартирала процедурата по консултиране на лицата, които са завършили обучение по проекта „Подкрепа за предприемчивите българи” на ОП „Развитие на човешките ресурси”.  Безработните лица, които са завършили обучение по проета или са консултирани, могат да подават за одобрение своите проектни предложения за започване на самостоятелен бизнес. За целта те трябва да са регистрирали своя фирма и да кандидатстват с проект от нейно име. Проектното предложение съдържа документи по образец, които могат да се изтеглят от сайта на Агенцията по заетостта. Безвъзмездната помощ, която се предоставя за одобрено проектно преложение, е в размер до 20 000 лв. Финансирането е  за осигуряване на първоначален стартов капитал за: обучение на персонал, първоначално закупуване на материали и оборудване за дейността на предприятието, осигуряване на разходите за трудови възнаграждения на

самонаетото лице и на наетия персонал за не повече от 3 месеца.

В началото на месец юни в Плевен ще се проведе информационна среща с представители на Агенцията позаетостта и лицата, които желаят да подготвят проекти за започване на бизнес.

А в Бюрото по труда е разкрита приемна, в която може да се получи подробна информация за възможностите, които дават различните оперативни програми.  Приемната се намира в стая 407 на Бюрото по труда и работното й време е от 14 до 16 часа.

Прочетете също:

С дронове ще бъдат решавани специфични задачи в селското и горското стопанство

Проекти, свързани с използването на дронове за по-добро решаване на различни специфични задачи в областта ...