Начало / Икономика / Спартански за проекта за Бюджет 2020: Честен, планиран на реални приходи

Спартански за проекта за Бюджет 2020: Честен, планиран на реални приходи

Предлагаме изпълним бюджет, който е реален, честен, планиран на реални приходи. Това подчерта кметът Георг Спартански при представянето снощи на проекта за Бюджет 2020 на Община Плевен. В началото на представянето той не спести коментар за това, че за първи път от много години има такъв голям интерес към обсъждането на финансовата рамка на Общината. Действително зала „Гена Димитрова” беше пълна, като присъстваха не само общински служители и общински съветници, а и доста граждани, както и кметове на населени места в общината.

В представянето на бюджета кметът се спря на неговите основни параметри. Общият размер на Бюджета на Община Плевен за 2020 год. е – 111 647 548 лв., като  72 010 321 лв. са приходите от държавни дейности, а 39 637 227 лв. са местните приходи.

Очакваните постъпления от имуществени и други местни данъци са в размер на 18 975 000  лева, като основният дял се пада на приходите от данък върху недвижими имоти –  8 800 000 лева, на следващо място са приходите от данък върху превозните средства – 5 500 000 лв.

Голям дял от местните приходи по бюджета на Община Плевен за 2020 г. са постъпленията от неданъчни приходи – 17 056 500 лв.:

Очакваните постъпления от местни данъци и такси са планирани в съответствие с размерите, определени от Общинския съвет, с изменените и допълнени наредби за определянето и администрирането на местните данъци и за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината; Запазване размерите на данъчните ставки, общински такси и цени на услуги; Продължаващи действия за подобряване на събираемостта на общинските данъчни и неданъчни приходи

Заложените разходи са общо 111 647 548 лв. От тях 63 081 634 лв. са разходи за делегирани държавни дейности, като най-голям е делът на разходите за образование – 48 151 494 лева. За издръжка на общинската администрация са предвидени  3 414 100 лева; за култура – 3 236 430 лева, за здравеопазване –  4 958 604 лева.

Обявявайки тези цифри, Спартански подчерта, че средствата, отпуснати за делегирани държавни дейности от Републиканския бюджет не могат да се разпределят за нищо друго и до стотинка остават там, за където са разпределени.  На практика Общината може да харчи между 8 и 10 процента от общия бюджет, които се разпределят само с решение на Общинския съвет, обясни той.

Предвиденият резерв в Бюджет 2020 е малко над 1 млн. лв. и не е толкова голям, за да покрива всички нужди, обърна внимание Спартански. Той не пропусна да отбележи, че от тези пари се покрива „данък глупост“ –  разходите след вандалски посегателства върху детски и спортни площадки, и за разчистване на нерегламентирани сметища.

В заключение на представяне на параметрите на общинския бюджет за тази година Спартански посочи, че в него са заложени реалистични приходи и разходи, които са балансирани помежду си и това се потвърждава от факта, че Община Плевен е в десетката на финансово стабилните общини в страната.

Основните въпроси, които бяха поставени по време на обсъждането на бюджета, бяха свързани с необходимостта от повече средства за ремонт на уличната мрежа в града. Проблемът с недостатъчните средства за кметствата, също беше акцент във въпросите.

Спартански коментира, че е безспорен факт недостатъчният размер на разпределяните средства за кметствата в общината. Но посочи, че те са малко над 5 млн. лв., като се има предвид, че в бюджета само 5% от приходите  от местни данъци и такси са от селата. Но ще направим възможното, през този мандат хората в малките селища да усетят малко повече благини, подчерта Георг Спартански.

От отговора на питане за приюта за кучета стана ясно, че съвсем скоро ще бъде представен публично проектът за този приют. Кметът допълни, че е открит и отворен за съвместна работа с НПО по проблема с бездомните кучета. Неправителствените организации могат да ни бъдат помощници и коректив, каза Спартански.

Близо три часа продължи обсъждането на проекта за Бюджет 2020 на Община Плевен.

Решение за всички параметри на Бюджет`2020 на Община Плевен ще бъде взето на предстоящо през месе февруари заседание на Общински съвет – Плевен.

 

Прочетете също:

Прокуратурата в  Плевен ръководи разследване за убийство на жена от съпруга ѝ

Окръжна прокуратура – Плевен ръководи разследването по досъдебно производство за убийството на Д.М. на 42 ...