Начало / Икономика / След увеличението парното в Плевен остава най-евтино, токът поскъпва с  5.57%

След увеличението парното в Плевен остава най-евтино, токът поскъпва с  5.57%

На свое заседание днес КЕВР утвърди новите цени на газа, тока и парното. Така от 1 юли газът поскъпва с 10 на сто.

Комисията утвърди и пределни цени на топлинната енергия за всяко топлофикационно дружество, като средното увеличение на цената на топлинната енергия е с  16,23 %.

За битовите клиенти на топлофикационните дружества с първичен енергиен носител природен газ регулаторът утвърди следните цени : за клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД – 98,48 лв./MWh, за „ЕВН Топлофикация“ ЕАД – 99,55 лв./MWh, за „Топлофикация Плевен“ ЕАД – 87,24 лв./MWh, за „Топлофикация Бургас” ЕАД – 85,91лв./MWh, за „Веолия Енерджи Варна” ЕАД – 98,29 лв./MWh, за „Топлофикация – Враца“ ЕАД – 96,01 лв./MWh, за „Топлофикация ВТ“ АД – 107,47 лв./MWh, за „Топлофикация-Разград“ ЕАД – 100,96 лв./MWh.

Така „Топлофикация Плевен” остава с една от най-ниските цени  след Топлофикацията в Бургас.

За топлофикационните дружества, използващи за енергиен носител въглища,  определените цени на топлинната енергия за бита са: за „Топлофикация Русе“ ЕАД – 84,51 лв./MWh, за „Топлофикация – Перник“ АД – 84,32 лв./MWh, за „Топлофикация Сливен“ ЕАД  – 78,18 лв./MWh , за „Топлофикация – Габрово“ ЕАД – 108,06 лв./MWh.

 КЕВР определи и окончателните цени на тока за новия регулаторен период 1.07.2021 – 30.06.2022 г.

За битовите клиенти на „ЧЕЗ Електро България“АД крайната цена на електроенергията нараства с 5,57 %, за клиентите на „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД – с 3,74 %, за клиентите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ – с 3,51 %, за „ЕСП Златни Пясъци“ ООД – с 8,31 %. В тези цени са включени цената на електроенергията, цените за мрежовите услуги и цената „задължение към обществото”.

 

Прочетете също:

Прокуратурата в  Плевен ръководи разследване за убийство на жена от съпруга ѝ

Окръжна прокуратура – Плевен ръководи разследването по досъдебно производство за убийството на Д.М. на 42 ...