Начало / Образование / След броени дни внасят проекта за ремонт на ДФСГ „Интелект” – Плевен за оценка

След броени дни внасят проекта за ремонт на ДФСГ „Интелект” – Плевен за оценка

Община Плевен изготвя проектно предложение „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ „Интелект” – Плевен” за кандидатстване по процедура „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

 Инвестициите в настоящата образователна инфраструктура на ДФСГ „Интелект” – Плевен ще имат като непосредствен резултат подобряване на качеството на образователната среда и съответно повишаване на нейната атрактивност. Обновяването на материалната база ще доведе до цялостно подобряване на учебния процес и ще улесни въвеждането на нови методи на обучение, които да повишат и задържат интереса на младите хора. Подобрените условия в учебното заведение, модерните класни стаи и кабинети ще се отразят благоприятно на мотивацията на учениците за по-добро и по-активно обучение, както и за намаляване процента на преждевременно напусналите сферата на образованието, с оглед бъдещата им професионална реализацията на пазара на труда.

  С изготвения инвестиционен проект ще се реализират строително-монтажни работи, водещи до топлинно изолиране на пода и външните стени, подмяна на дограмата (външна) с PVC ремонт и реконструкция на ВиК инсталации; боядисване; ремонт на подови настилки, подмяна на осветителните тела в класните стаи, зали, библиотека, зала за съвещания, физкултурния салон; доизграждане на системата за видеонаблюдение на класни стаи и кабинети, ключови точки от коридори, стълбища, фоайета, училищния двор и спортните площадки.

Ще се осигури достъпна среда до и в сградата на образователната институция чрез изграждане на вътрешен асансьор с три спирки, ремонт на съществуващата рампа за хора в неравностойно положение, както и адаптиране на част от съществуващите санитарни възли в такива, достъпни за хора с увреждания.

 Проектното предложение ще бъде депозирано за оценка от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” на 30. септември.

Прочетете също:

От днес затягат противоепидемичните мерки в Плевен заради висока заболеваемост

От днес, 14 януари 2022 г.,  в община Плевен се въвеждат по-строги противоепидемични мерки за ...