Акценти
Начало / Общество / Следващата седмица общинските социални центрове отварят врати за работа с потребители

Следващата седмица общинските социални центрове отварят врати за работа с потребители

Със Заповед на кмета Георг Спартански № РД 10-672/18.06.2020 г. от 22 юни /понеделник/ се разрешава работа с потребители на място в следните дневни форми на социални услуги за деца и пълнолетни лица в община Плевен: Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни с увреждания; Дневен център за деца с увреждания; Дневен център за пълнолетни лица с увреждания; Център за обществена подкрепа и Център за ранна превенция на уврежданията. Дейностите на социалните услуги да се провеждат при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, въведени от Министъра на здравеопазването, и указанията на Агенцията за социално подпомагане, гласи Заповедта.

Остават преустановени дейността на клубовете на хората с увреждания и пенсионерите и посещенията от външни лица в резидентните социални услуги от затворен тип – центровете за настаняване от семеен тип, Дома за стари хора – с. Бохот, Защитеното жилище и Кризисния център, регламентира същата Заповед.

Прочетете също:

Община Плевен проучва възможността да се ползва непитейна вода за захранване на Каскадата

Ръководството на местната администрация в Плевен възложи проучване на възможността за захранване на Водната каскада ...