Начало / Икономика / Серия обучения проведоха по проект за разработване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила

Серия обучения проведоха по проект за разработване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила

Серия от обучения проведе Регионалният център за оценка на компетенциите в Плевен по проект “Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”. Проектът се осъществява от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, а партньори са Конфедерацията на независимите синдикати в България и Конфедерация на труда “Подкрепа”.

Общата цел на инициативата е повишаване на адаптивността, ефективността и балансиране на търсенето и предлагането на пазара на труда чрез изграждане на система за оценяване на компетенциите на работната сила на браншово и регионално ниво, обясни регионалният референт Веселин Йотков, който осъществява и ръководи дейността на Регионалния център за оценка на компетенциите в Плевен. Структурата обхваща териториално областите Плевен, Видин, Враца, Ловеч и Монтана, а служители от предприятия от тези области трупат знания в Плевен. Обученията се водят от експерти-преподаватели.

Първата област е мениджърски/социални ключови компетенции, която включва взимане на решения и управление на конфликти, мотивация и работа в екип, ефективни комуникации. В ключовите компетенции по организация и оптимизация на производствени и бизнес процеси участниците се обучават на продажбени умения и ориентация към клиента, организационна компетентност, както и такава за действие.

Една от приоритетните дейности по проекта е обучение на 2 100 специалисти и мениджъри по ключови компетенции.

Сред основните дейности по проекта, освен разработване на обща концепция на информационната система и пилотен тест на секторни модели за оценка на компетенциите на работната сила, е включена и подготовка на най-малко четири пакетни предложения за промени в приложимата нормативна уредба.

Авторите и изпълнителите на проекта очакват като резултат от него да се повишат възможностите и степента на участие на населението в различни форми на учене през целия живот, да се подобри и първоначалния подбор и текущото атестиране на работната сила на фирмено ниво. Не по-малко важно е и подобряването на способността на заетите лица да посрещнат настъпващите промени, свързани с процесите на преструктуриране на националната икономика и пазара на труда.

Прочетете също:

Общинският съвет на Плевен даде съгласие за нов  договор за кредит с ФЛАГ  

Единодушно с 40 гласа „за“ Общинският съвет на Плевен даде съгласие Община Плевен да сключи ...