Начало / Икономика / РИОСВ-Плевен участва в преброяване на кафявите мечки в Западните Родопи

РИОСВ-Плевен участва в преброяване на кафявите мечки в Западните Родопи

Експерти от РИОСВ-Плевен участваха в мониторинг на кафявата мечка /Ursus arctos/. Той се проведе съвместно с експерти от горските и ловни стопанства в района на Смолян, Девин и Велинград в Западните Родопи. По време на наблюдението са установени следи от жизнената дейност на мечките – отпечатъци от предни и задни лапи, екскременти, маркировъчно поведение (следи от нокти, зъби) и хранителна дейност. Данните са въведени в полеви формуляри, които включват GPS-координати на наблюдението и запис на обследвания маршрут.

Мониторингът се проведе от 16 до 19 октомври 2017 г. по предварителни маршрути в изпълнение на Методиката за мониторинг на кафява мечка към Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие. В преброяването участваха и експерти от Изпълнителна агенция по околна среда, Изпълнителна агенция по горите, Министерството на околната среда и водите и регионалните инспекции по околна среда и водите на територията на страната.

Чрез събраната информация ще се установи числеността и състоянието на популацията на вида, както и ще се отбележат териториите, които се обитават от кафявата мечка.

 

Прочетете също:

Приеха нова наредба за ползването на общинските спортни обекти в Плевен

Общински съвет – Плевен, прие нова Наредба №37 за условията и реда за ползване на ...