Начало / Общество / Регионален център за безплатна правна помощ ще бъде открит в Плевен

Регионален център за безплатна правна помощ ще бъде открит в Плевен

егионален Център за консултиране към Адвокатски съвет – Плевен, ще бъде открит в Плевен. Центърът ще предоставя безплатна правна помощ на физически лица от уязвими социални групи, съобщават от Адвокатския съвет в Плевен.

Право на правна помощ, съгласно закона имат лица и семейства, които отговарят на условията за получаване на месечни и целеви помощи за отопление от ЗСП; лица настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги или ползващи социална услуга-резидентен тип, или социална услуга звено „Майка и бебе”; деца, настанени в приемни семейства или в семейства на роднини или близки по реда на Закона за закрила на детето; лица, пострадали от домашно или сексуално насилие, от трафик на хора или друго престъпление;  лица, търсещи международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, за които предоставянето на правна помощ не се дължи на друго правно основание и чужденци, спрямо които е приложена принудителна административна мярка, и чужденци, настанени в специален дом за временно настаняване.

Предвижда се възможност да се предоставят изнесени консултации и правни съвети на място за хора от съответния съдебен район, живеещи в селища от областта или обитаващи социални домове, за което ще разчитаме на кметовете на съответната община.

Правна помощ ще се предоставя по граждански, наказателни и административни дела и ще се изразява с консултации, завеждане на дело; подготовка на документи и процесуално представителство /защита от адвокат/.

Центърът ще се помещава на ул. „Димитър Константинов“ №25.- Съдебната Палата, етаж 3. Откриването ще е на 17 юли, на което се очаква да присъства министърът на правосъдието Цецка Цачева.

 

 

Прочетете също:

Паралелка „Баскетбол“ разкриват в СУ „Иван Вазов“ – Плевен

БК „Спартак Плевен“ продължава усилената си работа с подрастващите в града. От клуба ще си ...