Начало / Общество / Променят общинска наредба с цел синхронизиране на бюджетния процес в Общината с националните фискални правила

Променят общинска наредба с цел синхронизиране на бюджетния процес в Общината с националните фискални правила

Предложение да бъде отменена действащата общинска Наредба №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен и приета нова, влиза за обсъждане в две от постоянните комисии в Общински съвет – Плевен. Предложението ще се гледа следващата седмица в ПК по „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ и ПК по ПК „Бюджет и финансова политика“.

„Относно изпълнението на общинския бюджет в Закона за публичните финанси са направени промени. Те са свързани с: въвеждане на ограничения за поемане на ангажименти за разходи при непривеждане на показателите в съответствие с предвидените размери в закона; не се допуска натрупване на нови задължения за капиталови разходи за сметка на приходи, ако планираните по бюджета на общината приходи не се изпълняват; постъпилите по бюджета на общината средства от трансфери, които не са усвоени към края на текущата година, може да се разходват за същата цел през следващата бюджетна година и т.н. Променени има и в срока за изготвяне и представяне на годишния отчет за изпълнението на бюджета на общината и срока за приемането му от Общинският съвет“, информира във връзка с предложението председателят на Общинския съвет Мартин Митев.

Очакваните резултати с приемане на новата наредба са бюджетният процес в Общината да бъде приведен в съответствие с националните фискални правила, приложими за общините съгласно Закона за публичните финанси. Очаква се постигане и на по-голяма публичност и прозрачност при осъществяване на бюджетната процедура, както и разширяване на възможностите за участие на общността при обсъждането на бюджетната политика на Община Плевен.

Съгласно Закона за нормативните актове и АПК, предложението за промяна на общинската Наредба №10 е публикувано за становища и мнения на граждани на интернет страницата на Община Плевен в законоустановения 30-дневен срок.

Прочетете също:

Вътрешният министър е провел работни срещи със служители от районни управления в областта

В рамките на работно посещение министърът на вътрешните работи Христо Терзийски посети районните полицейски управления ...