Начало / Образование / Промениха наредбата за посещение в общинските детски градини

Промениха наредбата за посещение в общинските детски градини

Общински съвет – Плевен прие изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на общината.

Съгласно разпоредбите на новия Закон за предучилищното и училищното образование се дава възможност организацията на предучилищното образование, освен в целодневна и полудневна форма, да бъде и почасово. В тази връзка местният парламент на Плевен гласува създаване на нов раздел „Организация на предучилищното образование“ към Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на общината, в който се посочва, че предучилищното образование в общинските детски градини може да се осъществява при целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация.

Целодневната организация ще осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден в рамките на учебната година /от 15 септември до 14 септември включително на следващата календарна година/.

Полудневната организация ще бъде за 6 последователни астрономически часа на ден преди обяд през учебната година.

Почасовата организация ще се провежда за 3 последователни астрономически часа на ден, като началният час на сутрешния прием и крайният час на изпращането на децата за деня ще се определят с Правилника за дейността на детската градина или училището. Самостоятелната организация ще се прилага съгласно разпоредбите на чл.18 от Наредба № 5/2016 г. за предучилищното образование.

За ползване на детски градини при целодневна, полудневна или почасова организация, родителите/настойниците се предвижда да заплащат месечни такси, регламентирани в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен. За самостоятелната организация на предучилищно образование не се предвижда месечна такса.

Измененията в Наредбата трябва да влязат в сила от началото на новата учебна година.

Прочетете също:

Тази вечер в Плевен е официалният старт на националния поход „По стъпките на Левски”

Тази вечер, от 18.30 часа, пред паметника на Васил Левски в Плевен ще бъде даден ...