Акценти
Начало / Общество / Проектът за Бюджет 2016 на Община Плевен с най-много средства за образование       

Проектът за Бюджет 2016 на Община Плевен с най-много средства за образование       

Проектът за бюджет на Община Плевен за следващата година е с най-много предвидени средства за образование. Това сочат публикуваните акценти от документа на страницата на местната администрация. Общият размер на планирания Бюджет 2016 на Община Плевен е 70 136 600 лв. Приходи за Държавни дейности в него са 37 197 500 лв., а местните приходи – 32 939 100 лв.. В проектозакона за Държавния бюджет на Република България за 2016 година за Община Плевен са предвидени средства в размер на 41 853 500 лева. От тях обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 37 197 500 лева; трансфери за местни дейности – 3 419 100 лева /обща изравнителна субсидия – 3 237 300 лева и  181 800 лева за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища/; целева субсидия за капиталови разходи – 1 236 900 лева.

Проектът за местни приходи по бюджета на Община Плевен за 2016 година е в размер на  28 283 100 лв.. В това число влизат имуществени и други данъци – 13 700 000 лева, като най-голям относителен дял от данъчните приходи има „данък върху недвижимите имоти” – 7 700 000 лева. 8 218 500 лв. са очакваните приходи от общински такси са разчетени и съобразени с изпълнението им към 31.10.2015 година, като по-голяма част от тях запазват нивото си от предходната година.

Разходите, предвидени за делегираните от държавата дейности за 2016 година, са в размер на 37 197 500 лв.. Най-голяма част от тях са за образование – 27 104 300 лева. След тях се нареждат разходите за здравеопазване – 3 180 700 лева, социални грижи – 2 475 800 лева, общинска администрация – 2 358 100 лева, и култура – 1 822 600 лева. Най-малко са предвидените разходи в перото отбрана и сигурност – 256 000 лева.

Разходите за Местни дейности са в размер на 32 939 100 лв., като планирането им е в рамките на прогнозата за собствените приходи, общата изравнителна субсидия, целева субсидия за капиталови разходи, преходния остатък в местните дейности и други средства и финансирания  които се отчитат  по приходната част на бюджета. За финансиране на инвестиционната програма  през 2016 година се разчита  на собствени приходи, целева субсидия от Държавния бюджет и на добро усвояване на средствата по оперативните програми на Европейския съюз /ЕС/.

В окончателния бюджет на Община Плевен за 2016 година ще бъдат подробно представени обектите от инвестиционната програма в поименни списъци. Предстои публичното му обсъждане на 30 ноември от 17:30 часа в конферентната зала на сграда „Гена Димитрова”, която се намира на ул. „Д. Константинов” № 2 в Плевен.

Прочетете също:

Съдът в Никопол остави в ареста 24-годишен мъж, обвинен за изнасилване

Районен съд гр. Никопол по искане на Районна прокуратура град Плевен – Териториално отделение гр. ...