Акценти
Начало / Здравеопазване / Проби от водата на три селища в региона са с отклонение в качеството

Проби от водата на три селища в региона са с отклонение в качеството

Коли форми и нитрати са открити в проби питейна вода, взети от централни водоизточници на Долни Дъбник, Горни Дъбник и Градина, съобщават от РЗИ – Плевен. Общо за периода 17-30 юли са взети 36 проби за изследване от водата на 18 селища в региона. В една от пробите от  Долни Дъбник е регистрирано 80/100 мл съдържание на коли форми, в Градина в една проба съдържанието на коли форми е било 64/100 мл. В две проби, взети от централен водоизточник на Градина е установено също и съдържание на нитрати – 100,66 мг/л и 112,47 мг/л, при норма 50 мг/л.

Във връзка с констатираните нарушения във водоснабдяването от РЗИ – Плевен са издали пет предписания, съставили са три акта и е издадено едно постановление на стойност 100 лв.

През отчетния период за нестандартните проби по микробиологични показатели от страна на инспекцията са издадени предписания до ВиК – Плевен ЕООД за промивка и дезинфекция на водопроводната мрежа и за провеждане на допълнителен мониторинг до получаване на стандартен резултат по показател „коли форми”  в съответните населени места с установени отклонения, съобщават още от РЗИ-Плевен.

Прочетете също:

Работници на  „Паркстрой” ще засадят живите елхички и на граждани

Във връзка със запитвания на граждани къде могат да засадят живите си коледни елхички по ...