Акценти
Начало / Общество / Приеха промени в наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура в община Плевен

Приеха промени в наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура в община Плевен

С обсъждане на промени в общинската Наредба №32 за изграждане елементите на техническата инфраструктура на територията на общината започна последното за тази година заседание на Общинския съвет в Плевен. Съветниците заседават в залата си в сграда „Гена Димитрова“ при спазване на всички противоепидемични мерки. „Заседанието ще бъде на интервали от 45 минути с 15-минутни почивки, в които ще се прави допълнителна дезинфекция“, информира в началото на днешната сесия председателят на Общинския съвет Мартин Митев. Кметът Георг Спартански, който е вносител на точките в дневния ред, отсъства, тъй като е под карантина. По тази причина на заседанието е зам. – кмета Милен Яков – ВРИД кмет на Общината. Заседанието на Общинския съвет се излъчва на живо на интернет страницата на институцията.

Причините за промени в Наредба №32 са възникнали практически проблеми при спазване на установения досега срок до 15 ноември за изготвянето на инвестиционни планове от експлоатационните дружества за следващата календарна година, изготвянето на обобщения Годишен план в същия срок от общинската администрация, както и необходимостта от прецизиране на отделни текстове.

С решение на Общинския съвет бяха приети промени в чл.2, в резултат на което от текста на ал.1 отпадна посочения досега срок до 15 ноември. Така новият текст вече гласи, че: „…на територията на община Плевен се допуска строителството на нови водоснабдителни, канализационни, енергоснабдителни, газоснабдителни и далекосъобщителни мрежи само въз основа на предварително одобрен Годишен общински инвестиционен план за намерения на операторите на съответните мрежи. Създават се и нови алинеи 2, 3 и 4, в които се посочва, че всички оператори на мрежи са длъжни съответно в срок до 15 декември да представят в Общината своите годишни инвестиционни планове за следващата календарна година.  Годишният общински инвестиционен план ще се изготвя въз основа на постъпилите планове в срок до 31 декември, като при изготвянето му задължително ще се прави групиране на заявките на отделните оператори за съответните мрежи за тяхното съвместно изграждане по райони. Годишният общински инвестиционен план ще се одобрява от кмета на Общината в срок до 10 януари на текущата година.

Направените промени са причина за изменения и в текстове на чл.3 от Наредбата: „…Право на прокарване на нови водоснабдителни, канализационни, енергоснабдителни, газоснабдителни и далекосъобщителни мрежи през имоти – общинска собственост, ще се учредява със заповед на кмета на Общината на основание на ЗУТ. За издаване на заповедта заинтересованите физически или юридически лица ще подават документи в Центъра за административно обслужване на Общината, като за всеки отделен заявител ще издава отделна заповед, независимо че ще се използва един изкоп за полагане. При техническа невъзможност за полагане на различните проводи в един изкоп (поради спазване на техническите изисквания) прокопаването ще е по самостоятелни трасета, но едновременно за всичките проводи.

Решението на Общински съвет – Плевен за промени в Наредба №32 влиза в сила 7 дни след публикуването му на интернет страницата на институцията.

Прочетете също:

Община Плевен проучва възможността да се ползва непитейна вода за захранване на Каскадата

Ръководството на местната администрация в Плевен възложи проучване на възможността за захранване на Водната каскада ...