Начало / Общество / Приеха Областната стратегия за развитие на Плевен за 2014 – 2020 год.

Приеха Областната стратегия за развитие на Плевен за 2014 – 2020 год.

Членовете на Областния съвет за развитие гласува днес приемането на Областна стратегия за развитие на Област Плевен за периода 2014 – 2020 год. Участниците в заседанието приеха и направените в хода на обсъждането промени.

По предложение на областния управител Илиян Йончев в аналитичната част на документа бе включена възможността за изграждането на АЕЦ Белене. Той подчерта, че това не само е приоритетен проект за региона, но и стратегически за България. Според Йончев временното спиране на проекта не трябва да е причина той да се включи в областната стратегия като хипотетична възможност. Вр. и. д. кмет на Белене Момчил Спасов поясни, че в предишния вариант на документа атомната централа се споменава само като възможност за изграждане в района на индустриална зона.

Представителите на Областния съвет за развитие единодушно гласуваха екипът на арх. Белин Моллов, разработил Областната стратегия за развитие, да включи направените предложения и да коригира констатираните грешки. Участниците се обединиха около тезата, че областта има сериозен потенциал в сферата както на културния и исторически туризъм, така и на медицинския туризъм, което ще бъде отразено в документа. Сред акцентите в дебатите бяха и проблемите с водоснабдяването в региона и търсенето на алтернативни водоизточници.

На заключителното заседание днес арх. Моллов припомни, че преди това бяха проведени 5 обсъждания на обемния документ. Той представи и четирите стратегически цели за Плевенска област: икономически растеж чрез възраждане на традиционните икономически отрасли и увеличаване на секторната конкурентоспособност и заетост, постигане на социално сближаване, укрепване и развитие на човешкия капитал, развитие на модерна инфраструктура, висококачествени комунални услуги и подобрени условията на живот в урбанизирана среда и съхраняване на природното и културно наследство за бъдещите поколения.

От своя страна, за да бъдат постигнати тези цели, са набелязани мерки чрез дейности в седем приоритетни области: модерно земеделие, инвестиции и заетост, свързаност, здрави жители, история и култура, природа за бъдещите поколения , общуване и урбанизирана среда.

Ще припомним, че Областната стратегия за развитие е базата, на която ще стъпят отделните общини в приемането на своите общински планове като общи стратегически документи. Освен това, стратегията дава визията, разкрива потенциала на областта, за да може впоследствие да се кандидатства конкретно по оперативните програми за изпълнение на целите на стратегията.

В обемния документ са включени и ключови проекта за реализация в периода 2014 – 2020. Най-скъпият от тях е „Реализиране на реформите във ВиК сектора, включително изграждане на Хидровъзел “Черни Осъм” за водоснабдяване на гр. Троян, гр. Ловеч и гр. Плевен”. Проектът е с индикативна стойност 300 млн. лв. Целта му е разрешаване на дългогодишните проблеми в обезпечаването на населението и населените места с питейна вода, както и отвеждането и пречистването на отпадните води.

Прочетете също:

В Плевен палят празничните светлини на 1 декември

С приказния детски спектакъл „Елхичке, засияй над земята, огрей със звездата” ще бъдат запалени празничните ...