Начало / Общество / По проект шестима съдии от Административен съд – Плевен ще придобият магистърска степен по право на ЕС

По проект шестима съдии от Административен съд – Плевен ще придобият магистърска степен по право на ЕС

Административен съд

Административен съд – Плевен съвместно с Административен съд – Габрово започват реализацията на проект за повишаване на квалификацията на своите магистрати и служители. Проектът „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси” ще се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е близо 104 000 лв.

В рамките на 18 месеца са предвидени осем специализирани обучения,  които ще повишат нивото на компетентност в двете административни съдилища, обясни днес на пресконференция за представяне на проекта зам.-председателят на Административен съд – Плевен Полина Богданова – Кучева, която е ръководител на проекта.

В резултат шест магистрати от Административен съд – Плевен и двама съдебни помощници ще придобият допълнителна квалификация – магистратура по право на Европейския съюз. Такава допълнителна квалификация ще придобият и четирима магистрати от Административния съд в Габрово. Магистратите от двете съдилища ще имат възможност за магистърска квалификация и по счетоводство и одит. Това ще подпомогне съдиите да боравят със специфичната материя на някои видове дела, подчерта Полина Богданова-Кучева, като допълни, че досега в Административен съд – Плевен няма магистрат с квалификация магистър по право на Европейския съюз. Абсолютно във всяко дело е възможно да бъде намесено европейското законодателство, поради което  необходимостта нашите магистрати да са подготвени в тази насока е много голяма, каза още Кучева. Като за пример тя даде делата, свързани със защита на околната среда, които са все по-актуални и за воденето им се изисква детайлно познаване на европейското право.

По проекта ще бъдат проведени още обучения по  финансов контрол, управление на човешките ресурси, информационни технологии. В тях ще бъдат обхванати 43 служители от Плевен и Габрово. Предвидени са също два специализирани курса по компютърна техника и технологии и по административно обслужване за общо 60 служители.

Обученията по проекта ще се провеждат дистанционно, а квалификационните курсове – след работно време, поясни Катя Арабаджиева, координатор по проекта. Тя уточни още, че предстои да се проведат три обществени поръчки чрез публична покана за избор на лектори, обучители и на организацията, която ще изработи рекламните материали по проекта и необходимите консумативи за реализацията му.

Прочетете също:

Временни ограничения на движението в центъра на Плевен заради предстоящия в неделя балотаж

Във връзка с нормалното провеждане на балотажа за избор на президент и вицепрезидент  на  Република ...