Начало / Здравеопазване / Под 50% са обхванатите от профилактични прегледи, отчитат от РЗОК- Плевен

Под 50% са обхванатите от профилактични прегледи, отчитат от РЗОК- Плевен

Екип на РЗОК-Плевен, воден от директора доц. д-р Пенка Стефанова, взе участие в научно-практическа конференция по повод Европейската седмица на общественото здраве. Тя бе организирана от Медицински университет-Плевен, съвместно с Община Плевен и Българската асоциация по обществено здраве. Представени бяха презентации на теми, касаещи насърчаване по-доброто здраве на местно ниво.

Гост-лектор с презентация на тема: „Общият профилактичен преглед на възрастните от задължителния пакет дейности на ОПЛ-състояние и тенденции“ представи доц. Стефанова. Тя запозна  присъстващите с анализ на дейностите по профилактика на заболяванията в два аспекта-нормативно регламентиран и практически. Очертаха се ползите, тенденциите и проблемите при осъществяването на качествена профилактика на лицата над 18 год. у нас, сравнено със световната практика. В резюме представените данни налагат извода, че все още обхвата на подлежащите на профилактика лица е незадоволителен – под 50 %, въпреки задължителния им характер.

 

Прочетете също:

Родители, учители и деца чистиха заедно в ДГ „Надежда“ – Плевен

Детска градина „Надежда“ в Плевен се включи в националната кампания „Да почистим България заедно“. Родители, ...