Начало / Икономика / Петима шефове на фирми дължат 790 хиляди лв. на ТД на НАП Велико Търново

Петима шефове на фирми дължат 790 хиляди лв. на ТД на НАП Велико Търново

Петима управители и членове на органи на управление на дружества на територията на 7-те области към ТД на НАП Велико Търново, в това число и Плевен, трябва да платят общо около 790 000 лв., съобщават от офиса на приходната агенция във велико Търново.  Дължимите суми са заради дългове за данъци и осигурителни вноски на фирмите, които те управляват, или са управлявали, както и за задължения към доставчиците си. От началото на тази година в ТД на НАП Велико Търново са възложени 16 ревизии за установяване на отговорност, като 8 от тях вече са приключили.

Обобщената статистиката на НАП за приключилите през полугодието ревизии показва, че общо в страната 48 управители ще трябва да платят 56 млн. лв. заради дългове за данъци и осигурителни вноски на фирмите, които управляват или са управлявали.

Според разпоредбите на Данъчно-осигурителния кодекс, управителите на фирми или членовете на органите на управление са солидарно отговорни за задълженията на предприятието, възникнали вследствие неподаване на декларации за данъци или задължителни осигурителни вноски. Законодателството гласи още, че солидарна отговорност се носи от управителите на дружеството и при намаляване на имуществото на предприятието, което би могло да послужи за покриване на дългове към НАП, както и заради продажба на активи под пазарните цени.

Отговорността на управителите на дадено дружество възниква за всички видове данъци и задължителни осигурителни вноски, които са дължими от предприятието. Това може да са задължения по ДДС, корпоративен данък или задължителни осигуровки и данък върху доходите на физическите лица за заетите в дружеството. Също така, когато предприятието се управлява от повече от едно лице, отговорността за плащането на дължимите данъци и осигурителни вноски е за всеки член на органа на управление на дружеството.

Аналогична разпоредба за солидарната отговорност има и в Закона за данък върху добавената стойност. Според закона, неплатен ДДС може да се търси както от доставчика, така и от закупилия стоката или услугата, ако ревизиращият орган докаже, че същият е знаел или е бил длъжен да знае, че дължимият данък по доставката няма да бъде внесен. От началото на годината до сега в цялата страна са приключили 93 такива ревизии, които са установили отговорност за задължения по ДДС на трети лица за 14,6 млн. лв.

Прочетете също:

Златни награди за арт школа „Колорит“ от световен арт фестивал в Северна Македония

Арт школа „Колорит“ – Плевен е отново сред най-успешните в света. На 40-тото Юбилейно издание  ...