Начало / Общество / Още месец приемат молби за помощи за първокласници

Още месец приемат молби за помощи за първокласници

До 30 септември е крайният срок, в който ще се приемат молбите декларации за отпускане на еднократна целева  помощ за деца, записани в първи клас за учебната 2015/2016 г. Досега подадените молби за област Плевен са 1 211, от които 1 029 са получили заповеди за отпускане на помощта, съобщи Рени Караиванова, директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Плевен. От подадените молби само 10 са получили отказ, а останалите са в процес на одобряване, уточни Караиванова.

Целта на отпусканата помощ  е да бъдат покрити част от разходите в началото на учебната година. Право на тази помощ имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 350 лева. Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

Молбите за отпускане на помощта се подават по постоянен адрес, след записване на детето в първи клас. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище.

Помощта за първокласници е в размер на 250 лева.

 

Прочетете също:

Паралелка „Баскетбол“ разкриват в СУ „Иван Вазов“ – Плевен

БК „Спартак Плевен“ продължава усилената си работа с подрастващите в града. От клуба ще си ...