Начало / Общество / Отпускат 70 млн. лева за повишаване на квалификацията

Отпускат 70 млн. лева за повишаване на квалификацията

Две нови схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” представят днес на информационен ден в Ловеч, научихме от директора на Бюро по труда в Плевен – Недко Лачев.

Първата схема „Квалификационни услуги и обучение на заети лица – фаза 3е за предоставяне на квалификационни услуги на заети лица в малки и средни предприятия. Целта е да се подобри адаптивността на заетите лица, като основната идея е да се удължи активната им трудова дейност. Отпуснатите по тази схема средства са 34 млн. лв., а срокът за подаване на проектни предложения изтича на 31 май тази година.

По втората проектни предложения ще се приемат до 30 април 2012 г. В рамките на схема „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта” ще се даде възможност за повишаване на конкурентоспособността на лица, регистрирани като безработни в Бюрото по труда, посредством обучение за придобиване или повишаване на тяхната професионална квалификация и осигуряване на възможност за производствен стаж по специалността, като приоритетно ще се насърчава включването на лица от уязвимите групи. Осигуреният стаж се заплаща от Бюрото по труда заедно с осигуровките. Могат да кандидатстват работодатели или обучаващи организации, които представят споразумение с работодател, при когото ще карат стажа си завършилите обучението. Отпуснатите средства по схемата са 36 млн. лв. Това е и първата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по която, кандидатите имат възможност да кандидатстват електронно, чрез Информационната система за управление на средства от Европейския съюз (ИСУН).

Проектите се приемат и в Бюрото по труда, а одобрението е в Агенцията по заетостта.

Прочетете също:

Президентът насрочи парламентарни избори за 2 октомври 2022 г.

Президентът Румен Радев подписа указ за разпускане на 2 август 2022 г. на 47-ото Народно ...