Начало / Общество / Отпада изискването на специално становище за участие на земеделска техника в жътвата

Отпада изискването на специално становище за участие на земеделска техника в жътвата

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Плевен информира заинтересованите лица, че с изменение на  Наредба № 8121з-968 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи  (ДВ, бр. 105 от 2014 г.) отпада изискването за участие на земеделска техника в жътвена кампания след като е допусната със становище на началника на РСПБЗН или директора на РДПБЗН.

 Остават в сила всички останали изисквания регламентирани в Наредба № 8121з-968 от 2014 г. като техниката трябва да е оборудвана с изправни пожаротехнически средства и оборудване, да е преминала съответния технически преглед, да отговаря на техническите изисквания посочени в наредбата,  предоставяне в РСПБЗН до края на месец април схеми с разположението на засетите площи с житни култури, пожарозащитните ивици, пътищата за придвижване на пожарната техника и действащите водоизточници и др.

Прочетете също:

Започна подаването на заявления за прием след 7 клас

От днес завършилите 7 клас ученици могат да подават заявление за участие в първи етап ...