Начало / Икономика / Отново фирма А.С.А ще извършва сметосъбирането и сметоизвозването в община Плевен

Отново фирма А.С.А ще извършва сметосъбирането и сметоизвозването в община Плевен

обществена поръчка смет

Днес в 15 часа бяха отворени ценовите оферти на фирмите, участващи в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на територията на Община Плевен”.

Две фирми бяха допуснати до  участие – „Грийн партнерс – БКС” и „А.С.А – България” ЕООД.  До отваряне на ценовите оферти комисията допусна само единия участник. От комисията обясниха, че всички оферти първо се оценяват по техническото предложение, след което се преминава към отваряне на ценовите предложения. В случая фирмата „Грийн партнерс – БКС, след оценка  на документите за подбор, не беше допусната до отваряне на ценовата оферта.

Другият участник в процедурата– „А.С.А – България”, при отваряне на ценовата оферта стана ясно, че предлага цена  от 4 млн. 702 хил. лв. за извършване на услугата за срока на договор.

Сега следва комисията за провеждане на обществената поръчка да се произнесе с решение, на базата на което възложителят– кметът на Община Плевен, ще издаде заповед за възлагане на дейността по сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на територията на община Плевен на спечелилата фирма.

В срок от 10 дни след връчване на заповедта на участниците, те имат право да обжалват.

Прочетете също:

Златни правила при взимане на онлайн кредити

Развитието на кредитната индустрия, съчетано с напредването на технологиите, промени начина, по който кандидатстваме за ...