Начало / Общество / Отменят правилника за съфинансиране на културни проекти и приемат нов

Отменят правилника за съфинансиране на културни проекти и приемат нов

общински съвет

36 точки включва предварителният Дневен ред за предстоящото на 29 май редовно заседание на Общинския съвет в Плевен. Последните две са питания на общинския съветник от БНД Георг Спартански. Заседанието започва в 9 часа в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Съветниците ще гласуват отмяна на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Плевен и ще приемат нов.

Съветниците ще преразгледат решенията си за отдаване под наем на Летния театър в парк Кайлъка и на покрития плувен комплекс в двора на училище „Иван Вазов”, след като зам.-областният управител ги върна за повторно обсъждане.

Ще бъде разгледан проект на оценка на изпълнения План за развитие на Община Плевен (2007-2013 г.) с оглед разработване на новото издание на документа за следващия програмен период 2014 – 2020 г. Старейшините ще гласуват проект на Система от правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на конкретни политики на общинска администрация Плевен, както и предложение за приемане на доклади за самооценка на “ДКЦ ІІ – Плевен” ЕООД – Плевен.

Точка 4 от Дневния ред е предложение за увеличаване на капитала на “Диагностично-консултативен център ІІІ – Плевен”ЕООД. Съветниците ще обсъдят сключване на договор за кредит с “Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг.

На вниманието на местните съветници са няколко предложения за обявяване на нови публични търгове с явно наддаване за продажба на общински недвижими нежилищни имоти и за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за поставяне на павилион.

Ще бъде гласувано изменение на решение на местния парламент за определяне броя, предназначението и местонахождението на отделните видове общински жилища.

Старейшините ще гласуват учредяване безвъзмездно право на ползване на “Народно читалище Цветан Спасов – 1959” – Плевен, върху недвижими, нежилищни имоти – частна общинска собственост в Плевен и учредяване безвъзмездно право на ползване на “Народно читалище Искра – 1912” върху недвижим, нежилищен имот – публична общинска собственост в село Гривица.

Общинският съвет ще вземе решения за отдаване под наем на язовирите “Славяново – 1”,  “Славяново – 4”, “Николаево – 1” и “Тученица – 2”.

Прочетете също:

Оформят дървесните корони в района на новоремонтираната пешеходна зона

Днес ще бъде извършено оформяне на короните на чинарите с кубични форми на територията на ...