Начало / Здравеопазване / Откриват процедура по ликвидация на „Дентален център І – Плевен

Откриват процедура по ликвидация на „Дентален център І – Плевен

Да бъде прекратена дейността на „Дентален център І – Плевен” и за общинското дружество да бъде открито производство по ликвидация, реши Общинският съвет на Плевен. Съветниците приеха решението с 26 гласа „за“, 8 гласуваха „въздържал се“. При обсъждане на предложението бяха посочени причините, налагащи предприемането на тази стъпка.

С решение от юни тази година на Общинския съвет на председателите на постоянните комисии по „Здравеопазване и социална политика“ и „Стопанска политика и транспорт“ бе възложено в срок до 10.07.2019 г. да внесат в деловодството на местния парламент проект за решение за ликвидация на Денталния център. На насроченото на 09.07.2019 г. съвместно заседание на двете комисии не бе събран необходимият кворум за провеждането му. На свое заседание на 23.07.2019 г. Постоянната комисия по „Здравеопазване и социална политика“ разгледа писмо от 10.07.2019 г. от директора на РЗИ д-р Атанас Гарев, с което уведомява, че „Дентален център І – Плевен“ ЕООД е заличен от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите в ИА „Медицински надзор“ със заповед, влязла в сила от 15.05.2019 г. На същото заседание бе представено писмо и от доц. Пенка Стефанова, д.м. – директор на РЗОК – Плевен, със заповеди от 16.07.2019 г. за прекратяване на договора за оказване на първична извънболнична дентална помощ и прекратяване на договора за оказване на специализирана извънболнична дентална помощ между „Дентален център І – Плевен“ ЕООД и НЗОК, считано от 15.07.2019 г.

Във връзка с всички тези обстоятелства и на основание съответните нормативни документи, Общинският съвет реши дейността на „Дентален център І – Плевен ” ЕООД да бъде прекратена и за същото да бъде открито производство за ликвидация. За ликвидатор съветниците избраха Веселин Рашков, като жпределиха срок за завършване на ликвидацията до 31.12.2019 г. Задълженията на Дружеството и разходите по ликвидация ще са за сметка на Община Плевен.

В залата бе повдигнат и въпроса какво ще се случи със сградата на Денталния център. Категорично тя ще остане общинска собственост и никоя няма и не е имал намерението да я продава, декларираха и председателят на Общинския съвет Мартин Митев, и кметът на Общината Георг Спартански. Както и досега, сградата ще продължи да се ползва от всички нейни наематели, включително и от зъболекарите, които работят там. След години, при решение в Плевен да бъде разкрит пети факултет към Медицинския университет – Факултет по Дентална медицина, каквито са намеренията на вуза, тогава Общинският съвет може да предостави тази сграда със свое решение за нуждите на факултета.

Прочетете също:

Рисунка на плевенско дете реклама на изложба от международен конкурс в Германия

Рисунката  „Еднорог“ на седемгодишния Цветомир Маринов от арт школа „Колорит“ е избрана като мотив за ...