Начало / Икономика / Оповестиха имотното състояние на лицата, заемащи висши държавни длъжности

Оповестиха имотното състояние на лицата, заемащи висши държавни длъжности

Сметната палата публикува eжегодните декларации и уведомления, както и встъпителните и финалните декларации, постъпили в Публичния регистър от 1 януари до 25 юни 2013 год. 18 са лицата, които не са подали или не са подали в срок декларации. Списъкът с техните имена ще бъде изпратен на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за предприемане на действия по реда на глава 14 и 15 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и на председателя на Държавната агенция “Национална сигурност”, съгласно изискванията на закона. Задължените по закона лица могат да правят промени в подадените от тях декларации в едномесечен срок от дататa на подаване.

Потърсихме какво са декларирали избраните от Плевенски район народни представители. Имената им са по азбучен ред.

Васил Антонов от Коалиция за България е декларирал, че притежава 7 апартамента – по два в Плевен, Монтана и Несебър, както и един в София. На два от имотите той е притежател на ½ идеална част. Те са придобити в периода от 1999 год. до 2013 год. Освен това, Васил Антонов е декларирал, че има 10 ниви – в общините Червен бряг, Елин Пелин, Павел баня и Монтана. На два от имотите, придобити от 2008 до 2010 год., той е собственик на ¼ идеална част, а на друга нива – на ½. През 2011 год. народният представител си е купил Мерцедес МЛ 320 за 2 973 лв., няма обявени налични спестявания банкови влогове и задължения над 5 000 лв. има дялове в три дружества с ограничена отговорност и командитни дружества, чиито седалища са в Плевен.

Владислав Николов от ПП ГЕРБ е декларирал купен през 1990 год. апартамент от 69 кв. м в Плевен, както и три ниви в землището на Гулянци и на Плевен. На едната от тях той е собственик на ½ идеална част, като собственик на другата половина е записана Теодора Николова. Народният представител е декларирал и придобит през 2006 год., отново на името на Теодора Николова, автомобил Пежо 206 за 17 500 лв. Депутатът от ГЕРБ е вписал и теглен ипотечен кредит на името на съпругата му в размер на 17 121 лв. Налични парични средства, вземания над 5 000 лева, ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, дялове в дружества с ограничена отговорност Владислав Николов няма.

Народният представител от ДПС Митхат Метин е декларирал придобит през 2006 год. срещу гледане и издръжка 5/6 идеални части от апартамент в Плевен. Купени земеделски земи и автомобили няма, както и банкови влогове. Метин е записал като налични парични средства 20 000 лв., както и задължения по кредитна карта за 10 000 лв. съпругата на депутата пък има 50% дялово участие в две дружества – едното в Пловдив, другото – в София.

Пламен Тачев от ПП ГЕРБ е декларирал собственост върху части от 11 жилищни имота – 7 в Червен бряг, 3 в София и един в Реброво, придобити през периода 1995 – 1996 год. Налични парични средства и банкови влогове няма, няма и финансови задължения към банки или други кредитни институции. Тачев е посочил, че притежава 100 % дялове в столично търговско дружество.

Народният представител от БСП за Плевен Стефан Данаилов е декларирал, че притежава ½ идеална част от апартамент в София, другата половина на имота е на името на съпругата му. Тя има и парцел в град Елена. На нейно име са и две ниви – в Елена и Велико Търново. Притежател е и на лек автомобил „Деу Тико” за 6 000 лв., придобит през 1998 год. В декларацията са посочени четири банкови влога – за 181 000 лв. и 36 500 евро на името на Стефан Данаилов и влогове за 62 000 лв. и за 59 450 евро на името на Мария Данаилова. Банкови задължения и кредити няма, няма и дялови участия в дружества.

Народният представител от ГЕРБ Цецка Цачева е вписала в декларацията си за 2013 г. собственост върху 1/2 дялове от офис в Плевен на името на съпруга си Румен Данговски. Самата тя пък притежава 1/18 част от апартамент 120 кв. м в града, придобит чрез наследство през 2008 г., 1/6 част от къща в с. Драгана, община Угърчин от наследство и 1/6 част от незастроен имот в селото пак от наследство. И двата имота в Драгана са придобити през 2008 год. В декларацията е посочена собственост и на апартамент с гараж и склад в Плевен на името на съпруга от строителство в ЖСК от 1988 – 2006 год. Цецка Цачева притежава 1/3 части от нива, ливада и гори в с. Драгана, придобити през 2008 год. от наследство, вписани са и два автомобила на нейно име  – 1/6 част от наследено „Рено 19“ и „Тойота Аурис” за 41 000 лв., придобит през 2012 год. В графа „Налични парични средства” са посочени 27 000 лв. на нейно име и банков влог от 40 738 лв. също на нейно име. Декларирани задължения към банки или други кредитни институции няма, Цачева има 25% дялово участие, по наследство, в дружество със седалище Плевен.

Народният представител Явор Нотев, който беше избран с листата на „Атака“ от Плевен, пък е посочил, че няма придобити имоти и превозни средства през предходната календарна година. В декларацията си за 2013 год. е декларирал единствено налични парични средства от 33 000 лв. доход от заплати и хонорари и три банкови влога – за 108 163 лв., 8 000 евро и 8 716 щатски долара на негово име. За банковите спестявания Нотев е посочил, че са от доход от заплати, хонорари и върнат заем. Декларирал е 15 705 лв. доходи от друга стопанска дейност. Има вписано вземане и за 42 822 лв. по ИД 1963 от 2012 год.

Народният представител от Коалиция за България Любомир Петков не е декларирал имотното си състояние, тъй като го е направил в началото на годината в качеството си на член на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП. Същото е направил и Петър Дулев в качеството си на кмет на община Белене.

Прочетете също:

Временни ограничения на движението в центъра на Плевен заради предстоящия в неделя балотаж

Във връзка с нормалното провеждане на балотажа за избор на президент и вицепрезидент  на  Република ...