Начало / Общество / Одобриха допълнително споразумение по договора за ремонт на зала „Спартак“

Одобриха допълнително споразумение по договора за ремонт на зала „Спартак“

На извънредно заседание Общинският съвет на Плевен одобри единодушно предложение за допълнително споразумение към договор за финансово подпомагане по проект за модернизация на спортния комплекс „Спартак“. Финансирането на проекта е по линия на Министерството на младежта и спорта. Част от решението, прието на проведеното на 15 декември извънредно заседание, е и запис на заповед в полза на спортното министерство.

Средствата, отпуснати от Министерството на младежта и спорта, са във връзка с кандидатстването на Община Плевен с проект за ремонт на ОВК инсталации на зала „Спартак“. Кандидатстването е по реда на Наредба №4 на спортното министерство за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост. С решение от февруари 2020 г. местният парламент даде съгласие за проекта, който в последствие получи одобрение и от Министерството. На 14 юни тази година е сключен договора за финансово подпомагане на стойност 678 597,83 лв. с ДДС. Съгласно този договор Министерството на младежта и спорта предоставя на Община Плевен 100% от целевите финансови средства след представяне в ММС на заверено копие на договор за изпълнение на СМР по проекта.

С решение от август тази година, след процедура за избор на изпълнител, такъв е избран, информира на заседанието в четвъртък кметът Георг Спартански. В законовия срок, обаче, е депозирана жалба от друг участник в процедурата и по тази причина Община Плевен като Възложител е била възпрепятствана да изпрати покана за сключване на договора с първия класиран. На първа инстанция – пред Комисията за защита на конкуренцията, Общината е спечелила делото, но съгласно закона недоволните от решението на КЗК имат право да обжалват и на по-горна инстанция, каквато се явява Върховният административен съд. Жалбоподателят се е възползвал от това свое право, което не дава възможност Общината да сключи договора до края на календарната година.

Във връзка със създалите се обстоятелства е постъпило предложение от Министерството на младежта и спорта за подписване на допълнително споразумение към Договора за финансово подпомагане, за да могат средствата да бъдат преведени на 100 %. Стандартната процедура включва и гаранция за опезпечение, каквато гаранция се явява одобреното издаване и на Запис на заповед. Тя е в полза на Министерството и е за съответната сума от 678 597,83 лв. с ДДС. Процедурата гарантира, че средствата ще се използват единствено за целта, за която са предоставени.

Общински съвет – Плевен, прие решението с 36 гласа „за“, „против“ и „въздържал се“ – няма.

Прочетете също:

Община Плевен проверява сигнал за неприятна миризма в жк „Сторгозия“

Служителите на отдел „Екология“ при Община Плевен извършват проверка по сигнал за неприятна миризма, подаден ...