Акценти
Начало / Общество / Обявиха обществена поръчка във връзка с Многофункционалната спортна зала в Плевен

Обявиха обществена поръчка във връзка с Многофункционалната спортна зала в Плевен

плевен

Община Плевен обяви обществена поръчка с предмет “Изготвяне на оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите на идеен инвестиционен проект за обект „Многофункционална спортна зала в гр. Плевен”. Прогнозната стойност на поръчката е 10 000 лева, като критерият за възлагане е най-ниската предложена цена. Срокът за получаване на офертите е до 19 май.

Изготвянето на оценката за съответствие на идейния инвестиционен проект за обекта „Многофункционална спортна зала в гр. Плевен” трябва да бъде съобразено с изискванията на чл. 142, ал. 2 от ЗУТ относно предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормативите по устройство на територията, изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита, както и за взаимната съгласуваност между отделните части на проекта.

Строителният обект е от втора категория съгласно Наредба №1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Индикативната стойност на строителството е 12 809 284 лв с ДДС, а финансирането на предмета на настоящата публична покана е с публични средства.

Прочетете също:

„Като запея, сякаш наново се раждам“ – казва 100-годишната баба Иванка от Загражден

100-годишен юбилей отпразнува на 29 юни Иванка Параделова от с. Загражден. Посрещна го сред деца, ...

Един коментар

  1. Браво, кмета обеща спортна зала и се действа