Начало / Последни новини / Общо събрание решава утре съдбата на плевенския „Спартак“

Общо събрание решава утре съдбата на плевенския „Спартак“

Общо събрание на Сдружението с общополезна дейност „Общински футболен клуб „Спартак“ е свикано за утре в Плевен. То ще се проведе от 16.00 часа в Актовата зала на първия етаж в сградата на Общината, напомнят от пресцентъра на местната администрация. Според предварителния дневен ред на редовното годишно събрание ще има избор и освобождаване на членове на Управителния съвет и точка „Разни“.

При липса на кворум и на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.16 от устава събранието се отлага с един час за по-късно при същия дневен ред и се счита за законно проведено независимо от броя на явилите се членове. При самото гласуване всеки член има право на един глас. Решения за избор и освобождаване на членове на Управителния съвет ще се вземат с квалифицирано мнозинство – повече от 2/3 от гласовете на присъстващите и представени на събранието членове.

Прочетете също:

В Плевен започва кампания за безплатно изследване за СПИН

В изпълнение на дейности по програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ от 15 август 2022г. в ...