Начало / Общество / Общински съвет – Плевен заседава на 28 май отново в зала „Катя Попова“
dav

Общински съвет – Плевен заседава на 28 май отново в зала „Катя Попова“

Общински съвет – Плевен, се събира за заседание на 28 май /четвъртък/ от 09.00 часа отново в зала „Катя Попова“. С оглед опазване здравето на всеки, заседанието ще бъде при закрити врати и спазване на всички противоепидемични мерки и указания!

Предварителният дневен ред на предстоящата сесия включва 19 предложения.

Първа точка е предложената нова Наредба за условията и реда за ползване на спортните обекти, собственост на Община Плевен, отложена в две поредни заседания. Веднага след това съветниците ще обсъдят промени и в общинската Наредба №14, регламентираща търговската дейност на територията на общината.

Предложение за приемане от Община Плевен на дарение от ПП „Движение Да, България“, представляващо мобилно приложение за електронно присъствено и неприсъствено гласуване за провеждане на сесиите на Общинския съвет, е трета точка в дневния ред на предстоящата сесия. Освен мобилното приложение дарението включва и обучение на локалните IT администратори за работа с него, както и текуща поддръжка на приложението.

Общинският съвет предстои да вземе решение и относно сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг. Ще бъде разгледано и изменение на общинската Инвестиционна програма за 2020 г.

На заседанието на 28 май ще бъде разгледано предложение и за допълнение на приетото миналия месец решение за освобождаване изцяло или частично на физически и юридически лица – ползватели на терени и наематели на нежилищни обекти – общинска собственост, както и концесионери по сключени концесионни договори от задължения за заплащане на местни такси, наеми и концесионни вноски. Предложението касае допълнение на взетото решение с даване на съгласие за освобождаване изцяло от задълженията за наемни вноски за съответен период от време и на лицата – наематели на търговски обекти в първия етаж от сградата на РУМ „Мизия“ – собственост на „Тибор“ ЕАД.

Допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за съфинансиране на проекти в сферата на културата на територията на Община Плевен, влиза като седма точка в дневния ред на съветниците. Предложените промени са по повод създалата се кризисна ситуация в страната с епидемията от Ковид – 19, в резултат на което един от най-засегнатите сектори е този на културата. Идеята е да бъде подпомогната дейността на формациите и съставите, които са в застой и изпитват липса на финансови ресурси, като им се предостави възможност за финансово подпомагане на разработени от тях проекти, които да бъдат изцяло финансирани със средствата, заложени в Раздел III на Културния календар.

Дневният ред на майската сесия включва още: Предложение за  изменение на срока на решенията от март тази година за временна промяна в общинска транспортна схема; Предложение за определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от Общински поземлен фонд за стопанската 2020 – 2021 г.; Предложения за проекти за подробен устройствени планове; др.

Всички материали, които Общински съвет – Плевен ще обсъжда на предстоящото си заседание, са публикувани на интернет страницата на институцията: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“ / „Заседания на Общински съвет / Материали за заседание на Общински съвет – Плевен на 28.05.2020 г. – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-28052020-g

Прочетете също:

Предстои избор на превозвачи по четири автобусни линии от квотата на Община Плевен

Да бъде обявена обществена поръчка за превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната ...