Начало / Икономика / Общински съвет гр. Гулянци прие единодушно бюджета на общината за 2022 година

Общински съвет гр. Гулянци прие единодушно бюджета на общината за 2022 година

С пълно мнозинство Общински съвет – Гулянци прие бюджета на общината за 2022 година. Размерът му е 13 241 658 лева, от които 8 056 593 за държавни дейности и 5 185 065 лв. – за местни дейности.

В инвестиционната програма на Община Гулянци са предвидени 2 585 338 лева. В това число влизат средствата от ЕС за реализирането на европейските проекти – в размер на 1 198 071 лева; средствата за капиталови разходи от целевата субсидия – 583 725 лв.; средствата от преходен остатък и трансфери – 770 032 лева; средствата от собствени приходи, друго финансиране –28 010 лева.

Най-значимите обекти от инвестиционната програма на Община Гулянци за 2022 година са:

Реконструкция на улиците  „Кавала“ и на части от заустващите в нея ул. „Искър”, „Христо Ботев” и  „Русенска“ в с. Гиген за 354 419 лв.;

Рехабилитация на ул. „Витоша” с. Милковица на стойност 85 000 лева;

Основен ремонт детски площадки в село Милковица за 12 500 и в с. Дъбован за 14 500 лева;

Изграждане на спортна площадка за футбол, волейбол и баскетбол  в  с. Брест – 31 000 лева;

Изготвяне на геология и хидрогеология на свлачищни участъци в Сомовит – 14 400 лв;

Изготвяне на проектиране за ремонт на улици „Осми март” и “Шести септември“ в Гулянци и ул. „Мито Пачев“ и ул. „Александър Стамболийски“ в с. Гиген – 22 000 лв.;

Енергийно обследване за енергийна ефективност на ОУ ”Христо Ботев” с. Милковица и НЧ „ П. Р. Славейков 1923” гр. Гулянци –  25 205 лв.;

Закупуване на леки автомобили за Домашен социален патронаж –  30 000 лв.;

Основен ремонт на покриви на общински сгради – 70 900 лв.;

Закупуване на преносими компютри и климатици за СУ „ Христо Смирненски” гр. Гулянци – 5500 лв.;

Реконструкция, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административния комплекс на Общинска администрация – Гулянци  за  544 431 лв.;

Прединвестиционни проучвания и обследване за енергийна ефективност за модернизация  на системата за външно изкуствено осветление – 15 600;

В бюджета влизат и обекти, чиято реализация вече започна:

Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в Община Гулянци – улица „Александър Стамболийски ” в гр. Гулянци  за 422 996 лева;

Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в Община Гулянци – улица „Раковска” в с. Брест за 292 154 лева;

Авариен ремонт на покрива на основен корпус и физкултурен салон на „Старото училище “ в гр. Гулянци за 199 359 лева.

Бюджет 2022  предвижда 522 519 лв. за поддържане на чистотата и озеленяване. През 2022 година за спортните клубове и спортни дейности, поддръжка на спортните бази е предвидено финансиране в размер на 62 230  лева; за читалищата, от целевата субсидия – 322 239 лева. Клубовете на пенсионерите и хората с увреждания по места ще бъдат подпомогнати в дейността си от общинския бюджет с 31 700 лева.

Голяма част от средства заложени в проектобюджета са за издръжка  на институциите в сферата на образованието: за детски градини – 1 598 651 лв., училища – 3 697 080 лева. По предварителни разчети издръжката на дейността на Домашен социален патронаж е 591 600 лева, осветлението – 185 330 лева.

Кметът на общината Лъчезар Яков коментира, че въпреки трудностите и кризата, в която се намира страната и светът, проектът за бюджет е добре балансиран. Той поясни, че обектите от инвестиционната програма са добре обмислени, проучени и съгласувани с кметовете по места, а общинските дейности се изпълняват така, че Общината да запази стабилното си финансово състояние. Председателят на Общинския съвет Огнян Янчев подчерта, че при формирането на бюджета е помислено за всяко населено място и за всяка сфера от живота в общината.

 

Прочетете също:

Прокуратурата в  Плевен ръководи разследване за убийство на жена от съпруга ѝ

Окръжна прокуратура – Плевен ръководи разследването по досъдебно производство за убийството на Д.М. на 42 ...