Начало / Общество / Общински съветници са внесли питания за  пътна маркировка в Плевен и готовността на Общината за зимния сезон

Общински съветници са внесли питания за  пътна маркировка в Плевен и готовността на Общината за зимния сезон

В четвъртък, 25 октомври, Общински съвет – Плевен се събира за редовното си заседание. Предложеният дневен ред включва 26 точки, две от тях питания от общински съветници. Те са внесени от общинските съветници Бойко Тодоров и Емил Райков. Питанията касаят  съответно пътна маркировка и сигнализация на пътен участък в Плевен и готовността на Общината за зимния сезон в частта обезопасяване на пътната мрежа.

Първа точка в дневния ред на предстоящата сесия е предложение за възлагане на кмета на Община Плевен да представлява Общината в предстоящо заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Плевен. Заседанието е насрочено за 29 октомври /понеделник/ от 10,00 ч. в Заседателна зала на Областна администрация, дневният ред е в две точки.

Веднага след това общинските съветници ще обсъжда ратификация на официалния договор за установяване на партньорски отношения между Община Гандия, Кралство Испания и Община Плевен. Договорът бе подписан на 29 септември тази година на официална церемония в Кметството на Гандия в изпълнение на Решение №1101 от 26.09.2018 г. на Общински съвет – Плевен.

Точка трета в дневния ред е предложение за План за действие на Община Плевен (2018-2020 г.)  в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. През 2012 г. бе приета Националната стратегия за интегриране на ромите /2012 – 2020 г./ и план за действие към нея. Съгласно механизмите на регионалното планиране, местната изпълнителна власт има задължението да изготви планови документи на ниво област и община, в съответствие с Националната стратегия. Планът на местно ниво е отворен документ, който може да бъде актуализиран, допълван и променян съобразно реалната обстановка в общината.

В четвъртък председателят на местния парламент Мартин Митев и кметът на Общината Георг Спартански ще отчетат командировъчните си разходи за тримесечието 01.07.2018 г. – 01.09.2018 г. И двамата отчитат 0 лв. разходи за командировки в страната през посочения период.

Общинските съветници ще обсъждат промени и в две свои стари решения – №1099 от 26 септември и №1063 от 30 август. Първото решение касае дофинансирането на маломерни паралелки в общината, второто е оценка на непарична вноска /апорт/ за увеличаване капитала на „Тибор“ ЕАД – гр. Плевен.

Общинският съвет ще разгледа и предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Генерал Иван Винаров за парк „Кайлъка” върху недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда в парка. Сдружението има намерение с осигурени от него средства да възстанови и превърне имота в музей за историята на създаването на парк „Кайлъка“.

Всичките 26 точки за предстоящото заседание на местния парламент са публикувани в електронен вариант на интернет страницата на Общински съвет – Плевен, меню „Заседания на Общински съвет” –https://obs.pleven.bg/bg/zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-25102018-g

Прочетете също:

Високи отличия за деца от арт школа „Колорит“ от национален конкурс в Свищов

Деца от арт школа „Колорит“ спечелиха  най-високите отличия на 19-я Национален конкурс – изложба за ...