Начало / Общество / Община Червен бряг създава нов модел за грижа за деца и младежи с увреждания

Община Червен бряг създава нов модел за грижа за деца и младежи с увреждания

В Червен бряг започва изпълнението по договор “Изграждане на Център за настаняване от семеен тип” в жк“Победа” и защитено жилище в Пети квартал. Проектът се финансира по Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за деинстуционализация на социални институции, предлагащи за деца в риск” на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г., уточняват от пресцентъра на местната администрация.

Инвестиционният проект е на стойност 1 094 751.00 лв., а срокът за неговото изпълнение – 18 месеца. 85% от средствата ще бъдат отпуснати от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 15% – от държавния бюджет на Република България. Парите са предназначени за изграждането и обурудването на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания на възраст от 3 до 18 години и защитено жилище в Червен бряг, в които ще бъдат настанени общо 22 деца и младежи с увреждания от специализираните институции.

Основната цел на проекта е осигуряване на социално включване и изграждане на подходяща инфраструктура, предоставяща услуги в общността за децата над 3-годишна възраст от Домове за медико-социални грижи за деца и за децата и младежите с увреждания, които предстои да напускат или да бъдат изведени от социалните институции. Чрез проекта децата в риск ще имат възможност да живеят в среда, близка до семейната. Това ще допринесе за постепенната им интеграция в обществото, смятат изпълнителите. За предоставянето на новия вид услуги, които ще заменят институционалните грижи за подрастващите, ще бъдат разкрити 17 нови постоянни работни места.

Новопостроената сграда на Центъра за настаняване от семеен тип ще бъде разположена в непосредствена близост до съществуващото обединено детско заведение, с отреден терен за училище и общинска болница. За създаване на защитено жилище е предвидена реконсрукция на сграда близо до ОУ “Алеко Константинов”. Двата обекта за настаняване от семеен тип ще бъдат разположени в жилищни квартали, благоустроени по отношение на улично – тротоарна мрежа, озеленяване, транспортна и търговска мрежа.

Това е четвъртия проект, спечелен от местната кметска управа по ОП “Регионално развитие” през последните 3 години. Всички са на обща стойност 8 814 773.40 лв. и са насочени към подобряване  на образователната, пътната, туристическата и социалната инфраструктура на територията на общината.

Прочетете също:

Назначиха нов областен управител на област Плевен

С решение на Министерски съвет са назначени 25 нови областни управители. Сред новите назначения е ...