Начало / Общество / Община Гулянци реализира проект за безработни младежи

Община Гулянци реализира проект за безработни младежи

На 23 август в Община Гулянци, се проведе пресконференция за популяризиране напредъка на проект за „Активиране и интеграция в заетост на младежи от Община Гулянци“, който се осъществява от общината в партньорство със СНЦ „Организация за научно практическо развитие на студентите“.

Проекта е на стойност 384 120 лева и се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд. Срокът му е 12 месеца, като целта е през този период да бъдат активирани и интегрирани в заетост 90 младежи от общината на възраст до 29 години, които не са обхванати в образование или обучение, както и в трудова заетост, и не са регистрирани като безработни лица в Агенцията по заетостта.

Гулянци

Специфичните цели на проекта са: Идентифициране и мотивиране на икономически неактивните младежи в Община Гулянци за активно поведение на пазара на труда и продължаване на образованието/обучението; Предоставяне на възможност за включване в субсидирана заетост на идентифицираните лица от целевата група; Подобряване на адаптивността на младите хора и развитие на човешкия ресурс в Община Гулянци.

В момента е в ход първият етап на проекта. Извършено е идентифициране на икономически неактивни младежи до 29, осъществен е контакт с тях и е проведена информационна кампания сред заинтересованите лица. От 1 септември те ще бъдат назначени на работа за срок от 6 месеца, като работници в градинарството в общинския център и кметствата.

Идентифицирането на лица, отговарящи на условията за включване в проекта ще продължи и в следващите месеци. При сформиране на втора група младежите също ще преминат мотивиращо обучение и ще бъдат назначени на субсидирана заетост в сферата на градинарството до 25.04.2017г., когато приключва проекта.

Прочетете също:

Златни награди за арт школа „Колорит“ от световен арт фестивал в Северна Македония

Арт школа „Колорит“ – Плевен е отново сред най-успешните в света. На 40-тото Юбилейно издание  ...