Начало / Икономика / Областният върна решението на ОбС за изложбения център до „Кайлъка”

Областният върна решението на ОбС за изложбения център до „Кайлъка”

Свикват извънредно заседание на Общинския съвет на 21 май, на което ще бъде подложено на повторно обсъждане предложението на кмета проф. Димитър Стойков за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Плевен имот частна държавна собственост, намиращ се до входа на парк „Кайлъка”. На заседанието си на 26 април тази година съветниците решиха и възложиха  на кмета да изготви предложение до Министерския съвет чрез областния управител на Плевен да бъде извършено това прехвърляне. Но областният управител Иван Новкиришки обяви решението на Общинския съвет за незаконосъобразно и върна  предложението за ново обсъждане в Общинския съвет. Мотивите за това са, че въпросното решение е взето „без да се проучи реалната обстановка и без да се разграничи собствеността върху поземления имот от собствеността върху сградата, предмет на учредено право на строеж в полза на „Партнерс експо” ООД”. Поради тази причина взетото от съветниците решение „грубо нарушава материалния закон, като цели неговото заобикаляне”, е записано още в мотивите на областния управител. В мотивите си областният управител посочва още, че по смисъла на Закона за задълженията и договорите сделката е нищожна, тъй като има одобрен само идеен проект на сграда, а в същото време кметът е упълномощен да сключи договор за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Плевен на тази несъществуваща сграда.

Затова ОбС – Плевен следва да преразгледа върнатия за ново обсъждане акт и да приеме решение в съответствие с нормативната уредба на Репулбика България, е записано в заповедта на областния управител, с която решението е върнато за ново обсъжбаден.

Ще припомним, че идеята е, след като въпросният имот в близост до входа на парк „Кайлъка” бъде прехвърлен от държавата на община Плевен, с него да се участва по програма JESSICA с проект за изложбен, културен и спортен комплекс. Върху имота с договор от 17 август 2009 г. е учредено право на строеж за изграждане на изложбен център „Плевен експо”, за който има изготвен идеен проект. Предложението на кмета е имотът да бъде включен в общия градоустройствен план на Плевен и да се създаде публично-частно партньорство между общината и „Партнерс експо” ООД. Това би дало възможност на Общината да кандидатства с проекта към Регионалния фонд за устойчиво развитие по програма JESSICA.

Прочетете също:

Заместник областният управител на Плевен взе участие в среща с министъра на иновациите и растежа Александър Пулев в Габрово

Работим приоритетно да увеличим инвестициите в Северна България, която е нашият основен фокус. Това заяви ...