Начало / Общество / Нов проект ще възстановява старите красоти на Кайлъка

Нов проект ще възстановява старите красоти на Кайлъка

Кадастрална карта на Кайлъка от 1959-1964 г. е използвана при изработването на новия ландшафтноустройствен проект на защитена местност Кайлъка и природна забележителност пещера „Разбитица”, който беше представен за обществено обсъждане през миналата седмица. Тази любопитна подробност научихме от Димитринка Бърдарова, ръководител на екипа , разработил  проекта. „Целта на разработения ландшафтноустройствен проект е да се съхрани традиционното паркоустройство на  Кайлъка. Ето защо старият кадастрален план е много ценен, защото може да се види каква е била територията и растителността при създаването на парка”, обясни Димитринка Бърдарова.

Благодарение на този стар план в новия проект е предвидено възстановяване на розариума, съществувал преди години в една от страничните алеи на парка преди езерото с лодките. Планувано е да се създаде постоянна изложба на цветя в началото на пешеходната зона на парка. Целта е цветната изложба да има не само развлекателен, но и образователен характер, затова тя ще включва различни многогодишни и сезонни цветни видове, но и видове, характерни само за защитена местност Кайлъка. В зоната ще бъдат разположени подвижни места за сядане, каквато е световната практика за организация на парковете.

В рамките на новия проект е направена е паспортизация на декоративната и горската растителност в парковата част на защитена местност Кайлъка. Тази паркова част заема около 400 дка и всички декоративни и горски видове в нея са определени по вид и заснети геодезически, обясни г-жа Бърдарова. Също е определена тяхната възраст, височина и широчина на короната. Съществен елемнт от паспортизацията е определяне здравословното състояние на растителността, за да се маркират растенията за санитарна сеч, за кастрене, както са обозначени и видовете, които са неподходящи за района. Например отровни растителни видове в близост до детски площадки.

Също с помощта на стария кадастрален план ще бъдат възстановени  в първоначалния си вид, доколкото това е възможно,  всички мостчета в парка.

Основни насоки от плана за управление са развитие на образователната инфраструктура. В зоната след хотел „Кайлъка” ще бъде разгърнат екообразователен маршрут на базата на съществуващата разнообразна декоративна растителност. Пред избраните експозиционни видове ще бъдат поставени информационни табели с латинското име и превод на български език, характерна особеност за вида и неговата възраст. Предвижда се възстановяване на водната площ около вилата на Иван Винаров.

Ще има обособен екомаршрут по съществуваща екопътеката от хижа „Среброструй” до пещера „Разбитица”.

В проекта са отбелязани всички алеи, както и местата, които се нуждаят от ремонт. Ще бъдат почистени и онези алеи, които през годините са изчезнали под пръст и нападали листа.

Предвидени са и съоръжения, които да възпрепятстват нерегламентираното навлизане на автомобили в различните зони на парка. Помислено е обаче за хората с двигателни проблеми и те ще имат осигурен достъп, уточни Димитринка Бърдарова.

Сега предстои изготвения ландшафтноустройствен проект, който е  финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013г. , да бъде предствен за одобрение от съответните институции, за да се пристъпи към изпълнението му. Нужните средства са в размер 1 млн. 100 хил.лв. и ще се търси възможност за финансиране по оперативни програми, но кандидатстването ще е възможно през следващия програмен период, който е от 2014 до 2020 г.

Прочетете също:

Тази вечер отново третират срещу комари в Плевен

Второ допълнително третиране срещу увеличената след продължителните дъждове популация на комари ще се проведе тази ...