Акценти
Начало / Култура / Нов правилник на ХГ „Илия Бешков“ влиза за утвърждаване в Общински съвет – Плевен 

Нов правилник на ХГ „Илия Бешков“ влиза за утвърждаване в Общински съвет – Плевен 

Днес в Постоянната комисия по „Култура, вероизповедания и международна дейност“ ще бъде разгледано предложението за утвърждаване на нов правилник за устройството и дейността на ХГ „Илия Бешков“, преди то да бъде предложено за гласуване в Общинсия съвет този четвъртък.

Промените се налагат, след като през месец април съветниците решиха  ХГ Дарение „Колекция Светлин Русев” да стане филиал на ХГ „Илия Бешков”. В тази връзка съветниците възложиха на директора на „Илия Бешков” да изготви нов правилник за работата на културния институт, в който тази промяна да бъде отразена. Документът трябваше да бъде представен за утвърждаване пред Министерството на културата, след което – внесен за одобрение и в местния парламент.

Във внесения в Общински съвет – Плевен, Правилник за работата на ХГ „Илия Бешков“, Раздел II – „Устройство и управление на галерията“, е записано, че структурата на галерията се определя от тематичния й обхват и формираните фондове и включва специализирани отдели и администрация. Посочва се също, че към галерията функционира филиал Дарение „Колекция Светлин Русев“ с адрес: гр. Плевен, ул. „Дойран“ № 75, създаден с Решение № 1296/ 24.04.2019 г. на ОбС – Плевен, на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за културното наследство.

След приключване на процедурата за приемане на новия правилник на ХГ „Илия Бешков“, предстои да се изготви длъжностно щатно разписание на филиал ХГ Дарение „Колекция Светлин Русев”, на основание на Закона за културното наследство и Класификатора на музейните длъжности, утвърден със заповед на министъра на културата.

Прочетете също:

Плевен вече в зелената зона по заболеваемост от Ковид-19, къде ще се ходи без маски

Заболеваемостта от Ковид-19 в област Плевен падна под 20 нови случая на 100 000 население ...