Начало / Общество / Нивото на язовир „Рупци“ в Червенобрежко е повишено

Нивото на язовир „Рупци“ в Червенобрежко е повишено

По поречието на р. Искър, вследствие интензивните валежи и значително повишен отток на скатовите води, е повишено водното ниво в яз. „Рупци“ (Воден) в землището на с. Рупци, община Червен бряг, област Плевен. Язовирът е с отворен сифонен преливник и продълбочен земен преливник, като водните обеми, преминаващи през тях се отвеждат безпрепятствено в р. Златна Панега, съобщават от Басейнова дирекция – Плевен. Организирано е денонощно наблюдение.

Към момента за останалите реки на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ се наблюдават повишени водни нива, вследствие на повърхностен отток от водосборните им области, като речните течения протичат в речните легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД „ПБЗН” няма получени сигнали за критични водни нива и аварийни ситуации от речни течения. Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по язовирните стени на язовирите на територията на БДДР – Плевен. Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение. Водните нива на реките не създават опасност от наводнение към момента.

 

Прочетете също:

Област Плевен с най-висока заболеваемост от КОВИД-19 след Кюстендил

За изминалото денонощие в област Плевен са регистрирани 138 нови случая на заразени с коронавирус. ...