Начало / Икономика / На територията на общините Долна Митрополия и Долни Дъбник се изпълнява стратегия за водено от общностите местно развитие с бюджет от близо три милиона лева

На територията на общините Долна Митрополия и Долни Дъбник се изпълнява стратегия за водено от общностите местно развитие с бюджет от близо три милиона лева

 

 

 

 

На 5 април 2018 година между Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони и МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник беше подписано Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-26/05.04.2018 г., с което започна и реализирането на заложените и одобрени дейности от Стратегията за ВОМР на Сдружението. В стратегията са включени шест мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 година, и една иновативна мярка, съответстваща на целите на регламента на ЕЗФРСР, а общият бюджет, предназначен за проекти е в размер на 2 933 700 лева. От мерките могат да се възползват както земеделски производители, преработватели и фирми, така и читалищата, общините, спортни клубове, неправителствени организации, като всичките задължително трябва да са от двете общини.

Екипът на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник вече стартира дейностите по реализирането и популяризирането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие, като предстои поетапно отваряне на приеми по различните мерки. Срока за подаване на проекти предложения е до края на 2020 година, а изпълнението на проектите следва да приключи до септември 2023 година.

Повече информация можете да намерите в интернет-страницата на http://migdmdd.eu, както и на място в офиса на сдружението в гр. Долна Митрополия.

Прочетете също:

Започва първата за годината обработка срещу кърлежи и бълхи

Третиране на тревни площи срещу кърлежи (дезакаризация) и бълхи (дезинсекция) ще се извърши при благоприятни ...