Начало / Здравеопазване / На ново модерно оборудване се радва центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца в Плевен

На ново модерно оборудване се радва центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца в Плевен

Центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания – град Плевен, вече е с ново модерно  оборудване, доставено по проект „Оборудване и обзавеждане след основен ремонт на сградата на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания, находящ се на първи етаж на вход „В” от жилищен блок на ул. „Даскал Димо” № 7 в гр. Плевен, УПИ I, стр. кв. 352”, финансиран от  „Фонд „Социална закрила”.   Общият  бюджет на проекта  е 21 820,00 лв.,  като собствените финансови средства са  в размер на 2 182,00 лв. или 10,00 % от проектния бюджет.

В проекта бе  заложено обзавеждане и оборудване на 5 кабинета, 3 зали  и приемна с компютърно и офис оборудване, озвучителна и климатична техника, аудио-визуална и видео-техника. Предвидената апаратура и обзавеждане вече са доставени и  монтирани в помещенията.

От началото на 2016 г.Центърът вече е с нова материална база и обособени зали и помещения, подходящи за работата с децата-потребители по съответните направления. След ремонт на част от първи етаж на вход „В” от жилищен блок на ул. „Даскал Димо” No7 Центърът е преместен там с цел разширяване на сградния фонд и повишаване функционалните възможности на социалната услуга. Ремонтът е извършен по проект  „Красива България 2015” към МТСП. В рамките на проекта е изградена и достъпна архитектурна среда, както вътре в сградата, така и на подхода към нея (външна рампа).

????????????????
????????????????

Социалната услуга, която предлага Центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания, по същността си е услуга в общността за деца от 3-18 г. с увреждания. Тя предоставя комплекс от специализирани почасови услуги, свързани с извършване на двигателна, логопедична и социална рехабилитация, психологическа и педагогическа подкрепа; организиране на свободното време, отдих и развлечение; работа с близки и роднини на децата потребители потребителите. 63 деца на възраст от 3 до 18 години ползват услугите на педагози, логопеди и терапевти. Рехабилитаторите предоставят боба-терапия, укрепване на мускулатура. Педагозите имат индивидуални занимания и групови дейности. Една от терапиите, които се използва с успех е хипо-терапията , т.е. конна езда.

Прочетете също:

55-годишен е задържан вчера за управление на автомобил в нетрезво състояние

Около 17:20 часа в град Червен бряг на кръстовище, образувано от булевард „Христо Ботев“ и ...