Начало / Здравеопазване / Наближава срокът за подновяване на банковите гаранции за третиране на отпадъци от черни и цветни метали

Наближава срокът за подновяване на банковите гаранции за третиране на отпадъци от черни и цветни метали

logoВсички лица, притежаващи разрешения за дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали, трябва да продължават или подновяват банковите си гаранции всяка следваща година през периода на действие на разрешението, информират от РИОСВ – Плевен.

Минимум един месец преди изтичане срокът на действие на банковите гаранции в РИОСВ трябва да се представи продължена или подновена банкова гаранция. Удължаването на срока на действие на старата може да се извърши чрез анекс към нея, представен в оригинал и съдържащ номера на банковата гаранция, към която се издава. Анексът трябва да влиза в сила най-късно от деня на изтичане срока на валидност на банковата гаранция.

За извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали Законът за управление на отпадъците изисква банкова гаранция в размер на 25 000 лева за самата дейност и по 5000 лева за всяка площадка. Те са част от документацията, която възложителите прилагат за издаване на разрешителния документ.

Непредставянето на банковите гаранции е основание за започване на процедура по отнемане на издаденото разрешение.

Прочетете също:

Десетдневка на безплатни прегледи за деца в плевенска болница

Безплатни прегледи и консултации за най-малките пациенти обявяват от новооткритата клиника за майчино и детско ...