Начало / Политика / Мартин Митев: Няма драстични отклонения в изпълнението на общинския бюджет за първото полугодие

Мартин Митев: Няма драстични отклонения в изпълнението на общинския бюджет за първото полугодие

Общо 75,95% е изпълнението на данъчните приходи на Община Плевен към 30 юни тази година. При годишен план в тази част от 14 210 000 лв., отчетеното изпълнение е съответно 10 792 630 лв., което представлява 31,51 на сто от изпълнението на всички приходи.

Това става ясно от информацията за изпълнението на Бюджет 2016 г., представена от кмета Георг Спартански пред Общински съвет – Плевен на редовното заседание през август. Изпълнението на бюджета за изминалото полугодия коментира на брифинг в БТА Председателят на местния парламент Мартин Митев.

„Представянето на информацията за изпълнението на Бюджет 2016 г. към 30 юни е най-вече, за да може Общинският съвет да има яснота на какъв етап е събирането на заложените приходи, респективно да се види и каква част от разходите са покрити. Бих казал, че това шестмесечие няма някакви драстични отклонения от нормите“, заяви Мартин Митев. Относно делегираните държавни дейности, той посочи, че държавата изпълнява регулярно ангажиментите си към Общината. „По-важното и интересното за нас е темпа на събиране на собствените приходи от Община Плевен, защото с тези собствени приходи покриваме немалка част от разходите, касаещи пряко населението“, коментира Председателят на Общинския съвет. „Към шестмесечието събираемостта на приходите е почти 62 на сто от общо предвидените за годината. Бих казал, че това е един добър темп на събиране, като се има предвид, че основната част от собствените приходи са от данък сгради и такса смет.

От представената пред Общински съвет – Плевен информация за изпълнението на данъчните приходи на Община Плевен към 30 юни 2016 г. става ясно, че постъпленията от данък върху недвижимите имоти са 5 812 318 лв. или 74,52%. От данък върху превозните средства в общинската хазна са постъпили 2 587 604 лв. при планирани 3 050 000 лв., което е изпълнение от 84,84%. Висок е процентът на изпълнение и при данъка за придобиване на имущество – 73,68%, което е 2 284 213 лв. при план за годината от 3 100 000 лв.

Неданъчните приходи в общинската хазна на Плевен за първите 6 месеца са 7 915 936 лв., което е 49,02% изпълнение при заложен план от 16 147 879 лв. Тук основно постъпленията са от общински такси, като с най-голям дял е такса битови отпадъци.

Прочетете също:

Предстои нов избор на превозвачи по автобусни линии за 10 маршрутни разписания от квотата на Община Плевен

Да се проведат обществени поръчки за обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, ...