Начало / Общество / Конкурс за студентско есе награждава победителите с посещение в Брюксел

Конкурс за студентско есе награждава победителите с посещение в Брюксел

Представителството на Европейската комисия в България, в сътрудничество с Институт за икономическа политика, организира конкурс за студентско есе на тема: „Единният цифров пазар на Европейския съюз и възможностите пред малките и средни предприятия в България и другите страни членки“.

Изграждането на единен цифров пазар е един от ключовите приоритети на Европейска комисия и нейния председател Жан-Клод Юнкер. Според изчисления на ЕК, с премахване на излишните регулации и обединяването на отделните цифрови пазари на 28–те страни членки, общността може да спечели допълнително по 415 млрд. евро годишно, което би довело до нарастване на съвкупния брутен вътрешен продукт на ЕС с 3%.

В тази връзка, с цел постигане на по-голяма публичност на Стратегията за единния цифров пазар в Европа сред младите хора в България и провокиране на обществен дебат относно възможностите, се организира настоящият конкурс за студентско есе.

В конкурса участие могат да вземат български граждани, които се обучават във висше учебно заведение в България или в чужбина и са на възраст до 27 години. Есето не трябва да надвишава 1500 думи. Участниците в конкурса носят отговорност за авторството на представените есета, а авторът трябва да изразява свое лично мнение по поставения въпрос.

Крайният срок за изпращане на студентските есета е 20 март 2016 г. Есета, подадени след тази дата, няма да бъдат разгледани от журито.

При оценка на есетата комисията ще се ръководи от следните принципи: оригиналност на идеята; яснота на структурата; стил на представянето; значимост на съдържанието; релевантност на направените предложения; приложимост спрямо българските и европейски условия.

За участие в конкурса трябва да се попълни формуляр за кандидатстване.

След прецизна оценка от страна на тричленната комисия, ще бъдат отличени трите най-добри есета, а авторите им ще бъдат наградени с пътуване до Брюксел и посещение на Европейските институции. Отличените есета ще бъдат публикувани на страниците на Представителството на Европейската Комисия в България и Институт за икономическа политика.

Прочетете също:

Отдават под наем части от общински имоти в детски и учебни заведения в Плевен

Да се проведе публично оповестен конкурс и търг за отдаване под наем на части от ...